Anunțuri concursuri artiști

ANUNȚ

în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 (*actualizată*), Opera Brașov scoate la concurs următoarele posturi contractuale pe perioada nedeterminata, astfel:
solist vocal – sopran – 1 post de execuție cu studii superioare la gr. prof. debutant care face parte din cadrul serviciului studii muzicale–soliști vocali;
solist vocal – bas – 1 post de execuție cu studii superioare la gr. prof. IA cu o vechime minimă de 10 ani care face parte din cadrul compartimentului grup acapella;
solist vocal – bariton – 1 post de execuție cu studii superioare la gr. prof. IA cu o vechime minimă de 10 ani care face parte din cadrul compartimentului grup acapella;
solist vocal – sopran – 1 post de execuție cu studii superioare la gr. prof. IA cu o vechime minimă de 10 ani care face parte din cadrul compartimentului grup acapella;
artist instrumentist – fagot – 1 post de execuție cu studii superioare la gr. prof. debutant din cadrul serviciului orchestră;
balerin/balerină – 2 posturi de execuție cu studii medii la tr. prof. debutant care fac parte din cadrul serviciului balet;

Concursul va avea loc la sediul Operei din Brașov, str. Bisericii Române, nr. 51.
Informații la tel.: 0268/415990, 0268/415991 – secretariat și de la doamna ALDEA MARILENA – șef serviciu resurse umane la telefon 0758/071949.

Toți candidații au obligația să depună la secretariatul Operei Brașov până la data de 14 septembrie 2017 – ora 11.00 dosarul de concurs care trebuie să conțină:
– cerere de prezentare la concurs;
– curriculm vitae model european;
– acte studii și specializări original și copie;
– buletin (carte) de identitate original și copie;
– carnet de muncă original și copie și adeverințele care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor după desființarea cărților de muncă;
– recomandare de la ultimul loc de muncă;
– adeverință medicală eliberată de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate care să ateste că are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează;
– cazier judiciar.

Probe de concurs: – în data de 16 septembrie 2017 selecția dosarelor de înscriere la concurs;
– în data de 21 septembrie 2017 la ora 13.00 – proba practică pentru solisti vocali ;
– în data de 21 septembrie 2017 la ora 11.00 – proba practică pentru artist instrumentist;
– în data de 21 septembrie 2017 la ora 10.00 – proba practică pentru balerin/balerină;

Tematica de concurs va fi afișată la sediul instituției și pe site-ul Operei Brașov www.opera-brasov.ro.

DIRECTOR,
Mezei Ovidiu – Lucian

ȘEF SERVICIU RESURSE UMANE,
Ing. Marilena Aldea

REPERTORIUL PENTRU CONCURSUL ORGANIZAT îN DATA DE 21.09.2017 – ORA 13.00 PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DE SOLIST VOCAL – SOPRAN – BARITON ȘI BAS DIN CADRUL COMPARTIMENTULUI GRUP ACAPELLA

CONCURSUL VA CONSTA DIN O PROBĂ PRACTICĂ:

Patru lucrări de grup vocal acapella pregătite de candidați.

DIRECTOR,
MEZEI OVIDIU – LUCIAN

 

REPERTORIUL PENTRU CONCURSUL ORGANIZAT îN DATA DE 21.09.2017 – ORA 13.00 PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE SOLIST VOCAL – SOPRAN

CONCURSUL VA CONSTA DIN O PROBĂ PRACTICĂ:

Roluri integrale pregătite de candidat, din următoarele lucrări din repertoriul OPEREI BRAȘOV cu acompaniament de pian:

1. „LILIACUL” – de J. Strauss – rolul Rozalinda;
2. „SILVIA” – de E. Kalman – rolul Silvia;
3. „VĂDUVA VESELĂ” – de Fr. Lehar – rolul Hanna;
4. „VOIEVODUL ȚIGANILOR” de J. Strauss – rolul Saffi;
5. „CONTESA MARITZA” – de E. Kalman – rolul Contesa Maritza.

DIRECTOR,
MEZEI OVIDIU – LUCIAN

 

TEMATICA PENTRU CONCURSUL ORGANIZAT îN DATA DE 21.09.2017 – ORA 10.00 PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE DE BALERIN/BALERINĂ LA SERVICIUL BALET

CONCURSUL VA CONSTA DIN O PROBĂ PRACTICĂ:
1. PROBA IMPUSĂ;

Proba impusă – pregătirea și susținerea orei de studii cu ansamblul de balet al OPEREI;

ȘEF SERVICIU BALET,
ENĂCACHE COSMINA – MEDA

 

TEMATICA PENTRU CONCURSUL ORGANIZAT îN DATA DE 21.09.2017 – ORA 11.00 PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE ARTIST INSTRUMENTIST – fagot

Concursul va consta din o probă practică:
1. O parte de concert cu acompaniament de pian
2. O lucrare instrumentală pregătită de candidat;
3. Pasaje din repertoriul de operă și operetă al Operei Brașov;
4. Citire la prima vedere.

ȘEF SERVICIU ORCHESTRĂ,
CONCERT MAESTRU
COSTACHE DECEBAL – CAROL

 

expand_less
Acest site folosește cookie-uri pentru a vă oferi o experiență cât mai bună. Prin continuarea navigării sunteți de acord cu folosirea acestora.