Anunț concursuri posturi orchestră și balet

ANUNȚ

în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 (*actualizată*), Opera Brașov scoate la concurs următoarele posturi contractuale pe perioada nedeterminată, astfel:

artist instrumentist – vioară – 1 post de execuție cu studii superioare la gr. prof. debutant din cadrul serviciului orchestră;
clarinet – 1 post de execuție cu studii superioare la gr. prof. I cu o vechime minimă de 4 ani în specialitate care face parte din cadrul serviciului orchestră;
fagot – 1 post de execuție cu studii superioare la gr. prof. debutant care face parte din cadrul serviciului orchestră;
șef partidă – corn – 1 post de execuție cu studii superioare la gr. prof. IA cu o vechime minimă de 7 ani în specialitate care face parte din cadrul serviciului orchestră;
balerin – 1 post de execuție cu studii superioare de specialitate la gr. prof. I cu o vechime minimă de 4 ani în specialitate care face parte din cadrul serviciului balet;

Concursul va avea loc la sediul Operei din Brașov, str. Bisericii Române, nr. 51.
Informații la Tel.: 0268/415990, 0268/415991 – secretariat și de la doamna ALDEA MARILENA – șef serviciu resurse umane la telefon 0758/071949.

Toți candidații au obligația să depună la secretariatul Operei Brașov până la data de 22 ianuarie 2018 – ora 11.00 dosarul de concurs, care trebuie să conțină:
– cerere de prezentare la concurs;
– curriculm vitae model european;
– copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;
– buletin (carte) de identitate original și copie;
– carnet de muncă original și copie și adeverințele care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor după desființarea cărților de muncă;
– adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate, corespunzătoare postului pentru care candidează;
– cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează.

Probe de concurs: – în data de 25 ianuarie 2018 selecția dosarelor de înscriere la concurs;
– în data de 30 ianuarie 2018 la ora 10.00 – proba practică pentru balerin;
– în data de 30 ianuarie 2018 la ora 11.00 – proba practică pentru artist instrumentist și șef partidă;

Tematica de concurs va fi afișată la sediul instituției și pe site-ul Operei Brașov www.opera-brasov.ro.

MANAGER,
Mezei Ovidiu – Lucian

ȘEF SERVICIU RESURSE UMANE,
Ing. Marilena Aldea

 

TEMATICA PENTRU CONCURSUL ORGANIZAT îN DATA DE 30.01.2018 – ORA 11.00 PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE DE ARTIST INSTRUMENTIST – fagot, clarinet și vioară

CONCURSUL VA CONSTA DIN O PROBĂ PRACTICĂ:
1. O PARTE DE CONCERT CU ACOMPANIAMENT DE PIAN
2. O LUCRARE INSTRUMENTALĂ PREGĂTITĂ DE CANDIDAT;
3. PASAJE DIN REPERTORIUL DE OPERĂ È˜I OPERETĂ AL OPEREI BRAȘOV;

ȘEF SERVICIU ORCHESTRĂ,
COSTACHE DECEBAL – CAROL

 

TEMATICA PENTRU CONCURSUL ORGANIZAT îN DATA DE 30.01.2018 – ORA 11.00 PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE DE ȘEF PARTIDĂ – corn

CONCURSUL VA CONSTA DIN O PROBĂ PRACTICĂ:
4. O PARTE DE CONCERT CU ACOMPANIAMENT DE PIAN
5. O LUCRARE INSTRUMENTALĂ PREGĂTITĂ DE CANDIDAT;
6. PASAJE – ȘTIMA CORN – I – DIN URMĂTOARELE OPERE ȘI OPERETE DIN REPERTORIUL INSTITUȚIEI:
– „CARMEN” de G. Bizet;
– „BĂRBIERUL DIN SEVILLA” de G. Rossini;
– „LILIACUL” de J. Strauss;
– „COȚOFANA HOAȚĂ” de G. Rossini;
– „DON GIOVANNI” de W. A. Mozart.

ȘEF SERVICIU ORCHESTRĂ,
CONCERT MAESTRU
COSTACHE DECEBAL – CAROL

 

TEMATICA PENTRU CONCURSUL ORGANIZAT îN DATA DE 30.01.2018 – ORA 10.00 PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE DE BALERIN LA SERVICIUL BALET

CONCURSUL VA CONSTA DIN O PROBĂ PRACTICĂ:
1. PROBA IMPUSĂ;

Proba impusă – pregătirea și susținerea orei de studii cu ansamblul de balet al OPEREI;

ȘEF SERVICIU BALET,
ENĂCACHE COSMINA – MEDA

 

 

expand_less
Acest site folosește cookie-uri pentru a vă oferi o experiență cât mai bună. Prin continuarea navigării sunteți de acord cu folosirea acestora.