Anunț concursuri pentru posturile de șofer și fochist

în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 (*actualizată*), Opera Brașov scoate la concurs joi 1 martie 2018, la ora 11.00, următoarele posturi contractuale pe perioada nedeterminată:

– șofer – 1 post de execuție cu studii medii/școală profesională la tr. prof. I cu o vechime minimă de 10 ani în meseria de șofer și posesor al permisului de conducere – categoria B, post care face parte din cadrul serviciului producție – administrativ;
– muncitor calificat – fochist – 1 post de execuție cu studii medii/școală profesională la tr. prof. I cu o vechime minimă de 9 ani în meseria de fochist, cu certificat de calificare pentru meseria de fochist sau autorizație ISCIR însoțită de talonul pentru vize anuale și cunoștințe în domeniul instalațiilor sanitare, post care face parte din cadrul serviciului producție – administrativ;

Concursul va avea loc la sediul Operei din Brașov, str. Bisericii Române, nr. 51.
Informații la Tel.: 0268/415990, 0268/415991 – secretariat și de la doamna ALDEA MARILENA – șef serviciu resurse umane la telefon 0758/071949.

Toți candidații au obligația să depună la secretariatul Operei Brașov până la data de 22 februarie 2018 – ora 11.00 dosarul de concurs care trebuie să conțină:
– cerere de prezentare la concurs;
– curriculm vitae model european;
– copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;
– buletin (carte) de identitate original și copie;
– carnet de muncă original și copie și adeverințele care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor după desființarea cărților de muncă;
– adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate, corespunzătoare postului pentru care candidează;
– cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează.

Probe de concurs: – în data de 26 februarie 2018 selecția dosarelor de înscriere la concurs;
– în data de 1 martie 2018 la ora 11.00 – proba practică pentru șofer și proba scrisă pentru muncitor calificat – fochist;
– în data de 2 martie 2018 la ora 11.00 – proba de interviu.

Menționăm că proba interviului poate fi susținută doar de către acei candidați declarați admiși la proba practică sau proba scrisă.

MANAGER,
Mezei Ovidiu – Lucian

ȘEF SERVICIU RESURSE UMANE,
Ing. Marilena Aldea

 

TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA PENTRU POSTUL DE FOCHIST:

TEMATICA
1) Utilizarea si exploatarea cazanelor de apa calda si cazanelor de abur de joasa presiune :
– Supravegherea cazanelor.
– Organizarea salii cazanelor;
– Personalul de deservire si organizarea muncii in centrala termica;
– Evidenta exploatarii cazanelor;
– Pregatirea cazanului pentru aprinderea focului;
– Aprinderea focului;
– Pornirea cazanului;
– Functionarea cazanului;
– Oprirea, racirea si goliriea cazanului;
– Revizii tehnice curente. curatarea si conservarea cazanelor.
2) Obligațiile și responsabilitățile personalului de deservire al cazanelor.
3) Norme SSM
4) Norme SU

BIBLIOGRAFIA
Prescriptia tehnica PT C9 – 2010 „Cazane de apa calda si cazane de abur de joasa presiune”, aprobata prin Ordinul nt. 663/12.04.2010 al Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri – Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat.

Capitolul IV Utilizarea/Exploatarea cazanelor
– Sectiunea a 2-a “Supravegherea cazanelor”, an 37 ÷ 40,
– Sectiunea a 3-a “Organizarea salii cazanelor”, art 41 ÷ 45.
– Sectiunea a 4-a “Personalul de deservire si organizarea muncii in centrala termica”, art. 46 ÷ 49;
– Sectiunea a 5-a „Evidenta exploatarii cazanelor”, art 50 ÷ 53;
– Sectiunea a 6-a “Pregatirea cazanului pentru aprinderea focului”, art 54 ÷ 59;
– Sec^iunea a 7-a “Aprinderea focului”, art. 60 ÷ 65 ;
– Sectiunea a 8-a “Pornirea cazanului”, art. 66 ÷ 67 ;
– Sectiunea a 9-a ”Functionarea cazanului”, art 68 ÷ 77;
– Sectiunea a 10-a „Oprirea, racirea si golirea cazanului”, art. 78 ÷ 82;
– Sectiunea a 11-a “Revizii tehnice curente, curatarea si conservarea cazanelor”, art 83 ÷ 87.

Capitolul XlIl Obligatii si responsabilitati
– Sectiunea a 4-a „Obligatiile si responsabilitatile personalului de deservire”, art 184.

Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/ 14.07.2006 (*actualizată*); 
Cap IV – Obligatiile lucratorilor

Legea nr.307/2006 (*actualizată*) privind apararea impotriva incendiilor
Cap II – Obligatiile administratorului,conducatorului institutiei ,utilizatorului si salariatului

ȘEF SERVICIU RESURSE UMANE,
Aldea Marilena

 

REZULTATELE SELECȚIEI DOSARELOR DE îNSCRIERE DEPUSE DE CANDIDAȚI LA CONCURSUL ORGANIZAT îN DATA DE 1 MARTIE 2018 PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE DE ȘOFER ȘI MUNCITOR CALIFICAT – FOCHIST

CANDIDAȚII CARE AU DEPUS DOSARE DE CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ȘOFER SUNT:

1. CHIȚU DRAGOȘ – ADMIS;
2. DRĂGNESCU MIRCEA – ADRIAN – RESPINS deoarece nu are 10 ani vechime în meseria de șofer;
3. CHEBAC ADRIAN – EUGEN – ADMIS;

PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE MUNCITOR CALIFICAT – FOCHIST NU S-A DEPUS NICI UN DOSAR DE CONCURS.

PREȘEDINTELE COMISIEI DE CONCURS
MANAGER,
Mezei Ovidiu – Lucian

SECRETAR COMISIE
ȘEF SERVICIU RESURSE UMANE,
Aldea Marilena

 

expand_less
Acest site folosește cookie-uri pentru a vă oferi o experiență cât mai bună. Prin continuarea navigării sunteți de acord cu folosirea acestora.