Anunț concursuri de angajare – 11 octombrie 2016

ANUNȚ
Nr. 2038 din data de 14.09.2016

în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 (*actualizată*), Opera Brașov scoate la concurs următoarele posturi, astfel:

1. Marți 11 octombrie 2016, ora 13.00, următoarele posturi contractuale:

Solist vocal – bas – 1 post de execuție cu studii superioare la gr. prof. IA cu o vechime minimă de 10 ani în specialitate care face parte din cadrul serviciului studii muzicale–soliști vocali;

Dirijor cor – 1 post de execuție cu studii superioare la gr. prof. debutant, care face parte din cadrul serviciului cor;

2. Marți 11 octombrie 2016, ora 14.00, următoarele posturi contractuale:

artist instrumentist – vioară – 1 post de execuție cu studii superioare la gr. prof. debutant din cadrul serviciului orchestră;
                               – violoncel – 1 post de execuție cu studii superioare la gr. prof. debutant care face parte din cadrul serviciului orchestră;
                               – corn – 1 post de execuție cu studii superioare la gr. prof. debutant care face parte din cadrul serviciului orchestră;
                              – fagot – 1 post de execuție cu studii superioare la gr. prof. debutant care face parte din cadrul serviciului orchestră, cu contract individual de muncă determinat pe stagiune;
– instrumentist – oboi – 1 post de execuție cu studii medii la tr. prof. debutant care face parte din cadrul serviciului orchestră;

Concursurile vor avea loc la sediul Operei din Brașov, str. Bisericii Române, nr. 51.
Informații la Tel.: 0268/415990 și 0268/415991 – secretariat, 0268/417271 – serviciul resurse umane.

Toți candidații au obligația să depună la secretariatul Operei Brașov până la data de 3 octombrie 2016 – ora 11.00 dosarul de concurs care trebuie să conțină:
– cerere de prezentare la concurs;
– curriculm vitae model european;
– acte studii și specializări original și copie;
– buletin (carte) de identitate original și copie;
– carnet de muncă original și copie și adeverințele care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor după desființarea cărților de muncă;
– recomandare de la ultimul loc de muncă;
– adeverință medicală eliberată de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate care să ateste că are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează;
– cazier judiciar.

Informații suplimentare le puteți solicita de la doamna ALDEA MARILENA – șef serviciu resurse umane la telefoanele 0268/415990 int. 18 și 0268/417271.

Probe de concurs: – în data de 5 octombrie 2016 selecția dosarelor de înscriere la concurs;
– în data de 11 octombrie 2016 la ora 13.00 – proba practică pentru solist vocal și dirijor cor;
– în data de 11 octombrie 2016 la ora 14.00 – proba practică pentru artiștii instrumentiști și instrumentist.

Tematica de concurs va fi afișată la sediul instituției și pe site-ul Operei Brașov www.opera-brasov.ro.

DIRECTOR,
Mezei Ovidiu – Lucian

ȘEF SERVICIU RESURSE UMANE,
Ing. Marilena Aldea

TEMATICA PENTRU CONCURSUL ORGANIZAT îN DATA DE 11.10.2016 – ORA 13.00 PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE SOLIST VOCAL – BAS

CONCURSUL VA CONSTA DIN O PROBĂ PRACTICĂ:

Patru arii pregătite de candidat, din următoarele lucrări din repertoriul OPEREI BRAȘOV cu acompaniament de pian:

1. ”DON PASQUALE” – de G. Donizetti;
2. ”BĂRBIERUL DIN SEVILLA” – de G. Rossini;
3. ”DON GIOVANNI” – de W. A. Mozart;
4. ”BOEMA” – de G. Puccini;
5. ”CENUȘĂREASA” – de G. Rossini;

– Două arii la alegerea candidatului;
– Două arii la alegerea comisiei.

DIRECTOR,
MEZEI OVIDIU – LUCIAN

 

TEMATICA PENTRU CONCURSUL ORGANIZAT îN DATA DE 11.10.2016 – ORA 13.00 PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE DIRIJOR COR

I. Program impus:
– vocalize cu corul;
– două lucrări de operă date de comisie spre studiu și pregătire candidatului:
– momentele corale din actul II la operă „BOEMA” de G. Puccini;
– momentele corale din actul II – tabloul II la opera „TRAVIATA” de G. Verdi – bal Flora,
II. Lucrare la prima vedere din repertoriul curent – momentele corale din opera „FIICA REGIMENTULUI” de G. Donizetti.

DIRECTOR,
MEZEI OVIDIU – LUCIAN

 

TEMATICA PENTRU CONCURSUL ORGANIZAT îN DATA DE 11.10.2016 – ORA 14.00 PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE DE ARTIST INSTRUMENTIST – vioară, violoncel, corn și fagot ȘI INSTRUMENTIST – oboi

CONCURSUL VA CONSTA DIN O PROBĂ PRACTICĂ:
1. O PARTE DE CONCERT CU CADENȚĂ CU ACOMPANIAMENT DE PIAN
2. O LUCRARE INSTRUMENTALĂ PREGĂTITĂ DE CANDIDAT;
3. PASAJE DIN REPERTORIUL DE OPERĂ È˜I OPERETĂ AL OPEREI BRAȘOV;
4. CITIRE LA PRIMA VEDERE.

ȘEF SERVICIU ORCHESTRĂ,
CONCERT MAESTRU
COSTACHE DECEBAL – CAROL

 

 

expand_less
Acest site folosește cookie-uri pentru a vă oferi o experiență cât mai bună. Prin continuarea navigării sunteți de acord cu folosirea acestora.