Anunț concursuri de angajare – 10 octombrie 2016

ANUNȚ

Nr. 2048 din data de 14.09.2016

în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 (*actualizată*), Opera Brașov scoate la concurs următoarele posturi, astfel:

1. Luni 10 octombrie 2016, ora 10.00, următoarele posturi contractuale:

Solist balet – băiat – 1 post de execuție cu studii medii la tr. prof. I cu o vechime minimă de 7 ani în specialitate, care face parte din cadrul serviciului balet;
Corepetitor – 1 post de execuție cu studii superioare la gr. prof. II cu o vechime minimă de 1 an în specialitate care face parte din cadrul serviciului studii muzicale–soliști vocali;

Concursurile vor avea loc la sediul Operei din Brașov, str. Bisericii Române, nr. 51.
Informații la Tel.: 0268/415990 și 0268/415991 – secretariat, 0268/417271 – serviciul resurse umane.

Toți candidații au obligația să depună la secretariatul Operei Brașov până la data de 3 octombrie 2016 – ora 11.00 dosarul de concurs care trebuie să conțină:
– cerere de prezentare la concurs;
– curriculm vitae model european;
– acte studii și specializări original și copie;
– buletin (carte) de identitate original și copie;
– carnet de muncă original și copie și adeverințele care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor după desființarea cărților de muncă;
– recomandare de la ultimul loc de muncă;
– adeverință medicală eliberată de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate care să ateste că are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează;
– cazier judiciar.

Informații suplimentare le puteți solicita de la doamna ALDEA MARILENA – șef serviciu resurse umane la telefoanele 0268/415990 int. 18 și 0268/417271.

Probe de concurs: – în data de 5 octombrie 2016 selecția dosarelor de înscriere la concurs;
                          – în data de 10 octombrie 2016 la ora 10.00 – proba practică pentru solist balet și corepetitor;

Tematica de concurs va fi afișată la sediul instituției și pe site-ul Operei Brașov www.opera-brasov.ro.

DIRECTOR,
Mezei Ovidiu – Lucian

ȘEF SERVICIU RESURSE UMANE,
Ing. Marilena Aldea

TEMATICA PENTRU CONCURSUL ORGANIZAT îN DATA DE 10.10.2016 – ORA 10.00 PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE SOLIST BALET LA SERVICIUL BALET

CONCURSUL VA CONSTA DIN DOUĂ PROBE PRACTICE:
1. PROBA IMPUSĂ;
2. PROBA LA ALEGEREA CANDIDATULUI.

Proba impusă – pregătirea și susținerea orei de studii cu ansamblul de balet al OPEREI;
Proba la alegerea candidatului – prezentarea unui număr solistic pregătit de candidat.

ȘEF SERVICIU BALET,
ENĂCACHE COSMINA – MEDA

 

TEMATICA PENTRU CONCURSUL ORGANIZAT îN DATA DE 10.10.2016 – ORA 10.00 PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE COREPETITOR PENTRU BALET

CONCURSUL VA CONSTA DIN DOUĂ PROBE PRACTICE:
1. PROBA IMPUSĂ;
2. PROBA LA ALEGEREA CANDIDATULUI.

Proba impusă – pregătirea și susținerea la pian a orei de studii cu ansamblul de balet al OPEREI;
Proba la alegerea candidatului – o parte de concert sau o lucrare pentru pian pregătită de candidat la alegerea candidatului;

ȘEF SERVICIU STUDII MUZICALE – SOLIȘTI VOCALI,
HOGEA ROXANDRA

 

expand_less
Acest site folosește cookie-uri pentru a vă oferi o experiență cât mai bună. Prin continuarea navigării sunteți de acord cu folosirea acestora.