ANUNȚ CONCURS

Opera Brașov scoate la concurs, Miercuri 23 aprilie 2014, ora 11.00, posturile de:

– Director artistic – 1 post de conducere care face parte din structura de conducere;
– Șef serviciu studii muzicale – soliști vocali – 1 post de conducere care face parte din structura de conducere;

– Cerințe: – studii superioare de lungă durată;
              – experiență de minim 5 ani în domeniul muzical de operă și operetă;
              – vechime de minim 2 ani pe funcții de conducere;
              – cunoștințe de management cultural;
              – capacitate de conducere și coordonare.

Concursul va avea loc la sediul Operei din Brașov, str. Bisericii Române, nr. 51.
Informații la Tel.: 0268/415990 și 0268/415991.

Toți candidații au obligația să depună la secretariatul Operei Brașov până la data de 16 aprilie 2014 – ora 11.00 dosarul de concurs care trebuie să conțină:
– cerere de prezentare la concurs;
– curriculm vitae model european;
– acte studii și specializări original și copie;
– buletin (carte) de identitate original și copie;
– carnet de muncă original și copie și o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor după desființarea cărților de muncă;
– recomandare de la ultimul loc de muncă;
– adeverință medicală eliberată de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate care să ateste că are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează;
– cazier judiciar.

Informații suplimentare le puteți solicita de la doamna ALDEA MARILENA – șef birou resurse umane la telefoanele 0268/415990 și 0268/415991 int. 18.

Probe de concurs: – selecția dosarelor de înscriere la concurs;
– în data de 23 aprilie 2014 la ora 11.00 – proba scrisă;
– în data de 30 aprilie 2014 la ora 11.00 – interviul.
Menționăm că proba interviului poate fi susținută doar de către acei candidați declarați admiși la proba scrisă.

Bibliografia de concurs va fi afișată și la sediul instituției sau o puteți solicita de la secretariat.

 

BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI DE ȘEF SERVICIU STUDII MUZICALE – SOLIȘTI VOCALI

1. Legea nr. 53/ 05.02.2003 (*republicată*) – Codul Muncii;
2. Ordonanței Guvernului nr. 21/31.01.2007 (*actualizată*) – ordonanță privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic;
3. Legea nr. 353/17.12.2007 (*actualizată*) – lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic,
4. Hotărârea Guvernului nr. 1.672/10.12.2008 (*actualizată*) – hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind evaluarea personalului artistic, tehnic și administrativ de specialitate din instituțiile de spectacole și concerte în vederea stabilirii salariilor de bază;
5. Legea nr. 8/14.03.1996 (*actualizată*) – legea privind dreptul de autor și drepturile conexe;
6. Dosarul de concurs trebuie să conțină și Proiect de repertoriu pentru o stagiune a Operei Brașov și conceptul regizoral pentru o lucrare muzicală la alegere.
Proiectul de repertoriu pentru o stagiune trebuie să conțină minim:
a) – analiza socioculturală a mediului în care își desfășoară activitatea Opera Brașov, iar în raport cu aceasta, propuneri privind premierele și titlurile pentru repertoriul stagiunii;
b) – strategia culturală, programele culturale și planul de repertoriu pe o stagiune pentru îndeplinirea misiunii specifice a Operei Brașov.
Opera Brașov pune la dispoziția candidațiilor următoarele documente:
– repertoriul instituției;
– statul de funcții aprobat pe anul 2014.

BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI DE DIRECTOR ARTISTIC

1. Legea nr. 53/ 05.02.2003 (*republicată*) – Codul Muncii;
2. Ordonanței Guvernului nr. 21/31.01.2007 (*actualizată*) – ordonanță privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic;
3. Legea nr. 353/17.12.2007 (*actualizată*) – lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic,
4. Hotărârea Guvernului nr. 1.672/10.12.2008 (*actualizată*) – hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind evaluarea personalului artistic, tehnic și administrativ de specialitate din instituțiile de spectacole și concerte în vederea stabilirii salariilor de bază;
5. Legea nr. 284/28.12.2010 (*actualizata*) – legea privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice;
6. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 103/14.11.2013 (*actualizata*) – ordonanță privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2014, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice;
7. Legea nr. 8/14.03.1996 (*actualizată*) – legea privind dreptul de autor și drepturile conexe;
8. Dosarul de concurs trebuie să conțină și Proiect de management cultural pentru o stagiune a Operei Brașov.
Proiectul de management cultural pentru o stagiune trebuie să conțină minim:
a) – analiza socioculturală a mediului în care își desfășoară activitatea Opera Brașov și propuneri privind evoluția acesteia în sistemul instituțional existent;
b) – analiza activității Operei Brașov și, în funcție de specific, propuneri privind îmbunătățirea acesteia;
c) – analiza organizării Operei Brașov și propuneri de reorganizare;
d) – strategia culturală, programele culturale și planul de acțiune pentru îndeplinirea misiunii specifice a Operei Brașov.
Opera Brașov pune la dispoziția candidațiilor următoarele documente:
– repertoriul instituției;
– bugetul instituției pe anul 2014;
– statul de funcții aprobat pe anul 2014.

  

DIRECTOR,

Doiciu Cecilia – Mariana

 

ȘEF BIROU RESURSE UMANE,  

Ing. Marilena Aldea

expand_less
Acest site folosește cookie-uri pentru a vă oferi o experiență cât mai bună. Prin continuarea navigării sunteți de acord cu folosirea acestora.