Anunț concurs angajare orchestră

în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 (*actualizată*), Opera Brașov scoate la concurs următoarele posturi contractuale pe perioada nedeterminată, astfel:

artist instrumentist – fagot – 2 posturi de execuție cu studii superioare la gr. prof. debutant din cadrul serviciului orchestră;

Concursul va avea loc la sediul Operei din Brașov, str. Bisericii Române, nr. 51.
Informații la Tel.: 0268/415990, 0268/415991 – secretariat și la doamna ALDEA MARILENA – șef serviciu resurse umane – telefon 0758/071949.

Toți candidații au obligația să depună la secretariatul Operei Brașov până la data de 5 decembrie 2018 – ora 11.00 dosarul de concurs care trebuie să conțină:
– cerere de prezentare la concurs;
– curriculm vitae model european;
– copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;
– buletin (carte) de identitate original și copie;
– carnet de muncă original și copie și adeverințele care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor după desființarea cărților de muncă;
– adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate, corespunzătoare postului pentru care candidează;
– cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează.

Probe de concurs: – în data de 10 decembrie 2018 selecția dosarelor de înscriere la concurs;
– în data de 13 decembrie 2018 la ora 11.00 – proba practică.

Tematica de concurs va fi afișată la sediul instituției și pe site-ul Operei Brașov www.opera-brasov.ro.

MANAGER,
Mezei Ovidiu – Lucian

ȘEF SERVICIU RESURSE UMANE,
Ing. Marilena Aldea

 

TEMATICA PENTRU CONCURSUL ORGANIZAT îN DATA DE 13.12.2018 – ORA 11.00 PENTRU OCUPAREA CELOR DOUĂ POSTURI VACANTE DE ARTIST INSTRUMENTIST – fagot

CONCURSUL VA CONSTA DIN O PROBĂ PRACTICĂ:
1. O PARTE DE CONCERT CU ACOMPANIAMENT DE PIAN
2. O LUCRARE INSTRUMENTALĂ PREGĂTITĂ DE CANDIDAT;
3. PASAJE DIN REPERTORIUL DE OPERĂ È˜I OPERETĂ AL OPEREI BRAȘOV;

ȘEF SERVICIU ORCHESTRĂ,
CONCERT MAESTRU
Costache Decebal – Carol

 

REZULTATELE  SELECȚIEI  DOSARELOR  DE  îNSCRIERE  DEPUSE  DE CANDIDAȚI  LA  CONCURSUL  ORGANIZAT  îN  DATA  DE  13 DECEMBRIE 2018  PENTRU  OCUPAREA  POSTURILOR VACANTE DE  ARTIST INSTRUMENTIST – FAGOT

CANDIDAȚII CARE AU DEPUS DOSARE DE CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DE ARTIST INSTRUMENTIST – FAGOT SUNT:

1. LASZLO SZABOLCS – ISTVAN – ADMIS;
2. VĂSAR ANDREI – AVRAM – ADMIS;
3. POPESCU IULIU – OLIVER – ADMIS.

PREȘEDINTELE COMISIEI DE CONCURS          
MANAGER,           
Mezei Ovidiu – Lucian

SECRETAR COMISIE
ȘEF SERVICIU RESURSE UMANE,
Aldea Marilena

 

REZULTATELE  FINALE ALE CANDIDAȚILOR CARE AU PARTICIPAT  LA  CONCURSUL  ORGANIZAT  îN DATA DE 13  DECEMBRIE 2018  PENTRU  OCUPAREA  POSTURILOR VACANTE DE ARTIST INSTRUMENTIST – FAGOT DEBUTANT

CANDIDAȚII CARE AU PARTICIPAT LA CONCURSUL ORGANIZAT PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DE ARTIST INSTRUMENTIST FAGOT SUNT:

1. LASZLO SZABOLCS – ISTVAN – Artist instrumentist fagot – ADMIS – are obligația să se prezinte la post în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data afișării;
2. VĂSAR ANDREI – AVRAM – Artist instrumentist fagot – ADMIS – are obligația să se prezinte la post în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data afișării;
3. POPESCU IULIU – OLIVER – Artist instrumentist fagot – RESPINS deoarece media generală de concurs/punctajul general de concurs este mai mic decât al celorlalți doi candidați iar instituția a scos la concurs două posturi de artist instrumentist – fagot.

PREȘEDINTELE COMISIEI DE CONCURS            
MANAGER,
Mezei Ovidiu – Lucian

SECRETARUL COMISIEI
ȘEF SERVICIU RESURSE UMANE,
Aldea Marilena 

 

 

expand_less
Acest site folosește cookie-uri pentru a vă oferi o experiență cât mai bună. Prin continuarea navigării sunteți de acord cu folosirea acestora.