Anunț concurs 30 mai 2017

ANUNȚ

Nr. 1023 din data de 04.05.2017

în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 (*actualizată*), Opera Brașov scoate la concurs următorul post, astfel:

1. Marți, 30 mai 2017, ora 11.00, următorul post contractual pe perioada nedeterminată:

operator – 1 post de execuție cu studii medii economice la tr. prof. I cu o vechime minimă de 7 ani în domeniul contabil care face parte din cadrul serviciului resurse umane – relații publice.

Concursul va avea loc la sediul Operei din Brașov, str. Bisericii Române, nr. 51.
Informații la tel.: 0268/415990, 0268/415991 – secretariat și la doamna ALDEA MARILENA – șef serviciu resurse umane la telefon 0268/415990 int. 18 și 0758/071949.

Toți candidații au obligația să depună la secretariatul Operei Brașov până la data de 23 mai 2017 – ora 11.00 dosarul de concurs care trebuie să conțină:
– cerere de prezentare la concurs;
– curriculm vitae model european;
– acte studii și specializări original și copie;
– buletin (carte) de identitate original și copie;
– carnet de muncă original și copie și adeverințele care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor după desființarea cărților de muncă;
– recomandare de la ultimul loc de muncă;
– adeverință medicală eliberată de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate care să ateste că are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează;
– cazier judiciar.

Probe de concurs: – în data de 25 mai 2017 selecția dosarelor de înscriere la concurs;
– în data de 30 mai 2017 la ora 11.00 – proba scrisă;
– în data de 31 mai 2017 la ora 11.00 – interviul.

Menționăm că proba interviului poate fi susținută doar de către acei candidați declarați admiși la proba scrisă.

Bibliografia de concurs va fi afișată la sediul instituției și pe site-ul Operei Brașov www.opera-brasov.ro.

DIRECTOR,
Mezei Ovidiu – Lucian

ȘEF SERVICIU RESURSE UMANE,
Ing. Marilena Aldea

 

BIBLIOGRAFIE pentru ocuparea postului de operator

1. Ordonanta nr. 21/2007 privind institutiile si companiile de spectacole sau concerte, precum si desfasurarea activitatii de impresariat artistic, aprobata prin Legea nr. 353/2007
2. OMF nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acesteia.
3. ORDIN nr. 1.792 din 24 decembrie 2002 (*actualizat*) pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidenta și raportarea angajamentelor bugetare și legale
4. ORDIN nr. 2.861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii
5. Legea contabilitatii nr. 82/ 1991, actualizata.
6. O.M.F.P. 1954/16.12.2005 pentru aprobarea Clasificației indicatorilor privind finanțele publice (M.O. nr. 1176/2005).
7. OMFP. 2634/ 2015 cu privire la documentele financiar contabile.

CONTABIL SEF,
Torcea Adriana Dana

 

 

expand_less
Acest site folosește cookie-uri pentru a vă oferi o experiență cât mai bună. Prin continuarea navigării sunteți de acord cu folosirea acestora.