Anunț concurs

ANUNȚ

în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 (*actualizată*), Opera Brașov scoate la concurs următoarele posturi, astfel:

1. Miercuri, 26 aprilie 2017, ora 11.00, următoarele posturi contractuale:

mânuitor montator decor – 1 post de execuție cu studii medii la tr. prof. I care face parte din cadrul serviciului de scenă;
costumier – 1 post de execuție cu studii medii/generale, tr. prof. I cu o vechime minimă de 7 ani care face parte din cadrul serviciului de scenă;
croitor – confecționer îmbrăcăminte – 1 post de execuție cu calificare în domeniul croitoriei, tr. prof. I cu o vechime minimă de 7 ani în specialitate care face parte din cadrul serviciului producție – administrativ;

Concursurile vor avea loc la sediul Operei din Brașov, str. Bisericii Române, nr. 51. Informații la Tel.: 0268/415990 și 0268/415991 – secretariat.

Toți candidații au obligația să depună la secretariatul Operei Brașov până la data de 18 aprilie 2017 – ora 11.00 dosarul de concurs care trebuie să conțină:
– cerere de prezentare la concurs;
– curriculm vitae model european;
– acte studii și specializări original și copie;
– buletin (carte) de identitate original și copie;
– carnet de muncă original și copie și adeverințele care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor după desființarea cărților de muncă;
– recomandare de la ultimul loc de muncă;
– adeverință medicală eliberată de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate care să ateste că are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează;
– cazier judiciar.

Informații suplimentare le puteți solicita de la doamna ALDEA MARILENA – șef serviciu resurse umane la telefoanele 0268/415990 int. 18.

Probe de concurs: – în data de 20 aprilie 2017 selecția dosarelor de înscriere la concurs;
– în data de 26 aprilie 2017 la ora 11.00 – proba practică;
– în data de 28 aprilie 2017 la ora 14.00 – interviul.

Menționăm că proba interviului poate fi susținută doar de către acei candidați declarați admiși la proba scrisă.

Tematica de concurs va fi afișată la sediul instituției și pe site-ul Operei Brașov www.opera-brasov.ro.

DIRECTOR,
Mezei Ovidiu – Lucian

ȘEF SERVICIU RESURSE UMANE,
Ing. Marilena Aldea

expand_less
Acest site folosește cookie-uri pentru a vă oferi o experiență cât mai bună. Prin continuarea navigării sunteți de acord cu folosirea acestora.