Anunț concurs – 16 iunie 2016

ANUNȚ

în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 (*actualizată*), Opera Brașov scoate la concurs următorul post, astfel:

1. Joi, 16 iunie 2016, ora 11.00, postul contractual de:

– economist – achiziții – 1 post de execuție cu studii superioare de specialitate, gr. prof. IA cu o vechime minimă de 7 ani în specialitate, care face parte din cadrul serviciului contabilitate – salarizare;

Concursul va avea loc la sediul Operei din Brașov, str. Bisericii Române, nr. 51.
Informații la Tel.: 0268/415990 și 0268/415991 – secretariat, 0268/417271 – serviciul resurse umane.

Toți candidații au obligația să depună la secretariatul Operei Brașov până la data de 9 iunie 2016 – ora 11.00 dosarul de concurs care trebuie să conțină:
– cerere de prezentare la concurs;
– curriculm vitae model european;
– acte studii și specializări original și copie;
– buletin (carte) de identitate original și copie;
– carnet de muncă original și copie și adeverințele care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor după desființarea cărților de muncă;
– recomandare de la ultimul loc de muncă;
– adeverință medicală eliberată de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate care să ateste că are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează;
– cazier judiciar.

Informații suplimentare le puteți solicita de la doamna ALDEA MARILENA – șef serviciu resurse umane la telefoanele 0268/415990 int. 18 și 0268/417271.

Probe de concurs: – în data de 13 iunie 2016 selecția dosarelor de înscriere la concurs;
– în data de 16 iunie 2016 la ora 11.00 – proba scrisă;
– în data de 21 iunie 2016 la ora 11.00 – interviul.

Menționăm că proba interviului poate fi susținută doar de către acei candidați declarați admiși la proba scrisă.

DIRECTOR,
Mezei Ovidiu – Lucian

ȘEF SERVICIU RESURSE UMANE,
Ing. Marilena Aldea

 

BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI DE ECONOMIST – ACHIZIȚII LA CONCURSUL ORGANIZAT îN DATA DE 16.06.2016 – ORA 11.00

1. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34/2006 (*actualizata*) – ordonanță privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;
2. Hotărârea Guvernului nr. 925 din 19 iulie 2006 (*actualizată*) – hotărâre
pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii;
3. Hotărârea Guvernului nr. 1.660 din 22 noiembrie 2006 (*actualizată*) – hotărâre pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică prin mijloace electronice din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii;
4. Legea nr. 477/2004 (*actualizată*) – lege privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;

CONTABIL ȘEF,
Torcea Adriana – Dana

ȘEF SERVICIU RESURSE UMANE
Aldea Marilena

expand_less
Acest site folosește cookie-uri pentru a vă oferi o experiență cât mai bună. Prin continuarea navigării sunteți de acord cu folosirea acestora.