Anunț angajări – 20 aprilie 2018

în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 (*actualizată*), Opera Brașov scoate la concurs joi 17 mai 2018, la ora 11.00, următoarele posturi contractuale pe perioada nedeterminată:

– șef formație muncitori la formația de croitorie – pictură – 1 funcție de conducere cu studii medii/școală profesională și calificare în pictură, la Grad II cu o vechime minimă de 20 ani în meseria de pictor, funcție care face parte din cadrul serviciului producție – administrativ;
– șofer – 1 post de execuție cu studii medii/școală profesională la tr. prof. I, posesor al permisului de conducere – categoria B cu o vechime minimă de 15 ani, post care face parte din cadrul serviciului producție – administrativ;
– muncitor calificat – fochist – 1 post de execuție cu studii medii/școală profesională la tr. prof. I cu o vechime minimă de 9 ani în meseria de fochist, cu certificat de calificare pentru meseria de fochist sau autorizație ISCIR însoțită de talonul pentru vize anuale și cunoștințe în domeniul instalațiilor sanitare, post care face parte din cadrul serviciului producție – administrativ;

Concursul va avea loc la sediul Operei din Brașov, str. Bisericii Române, nr. 51.
Informații la Tel.: 0268/415990, 0268/415991 – secretariat și de la doamna ALDEA MARILENA – șef serviciu resurse umane la telefon 0758/071949.

Toți candidații au obligația să depună la secretariatul Operei Brașov până la data de 10 mai 2018 – ora 11.00 dosarul de concurs care trebuie să conțină:
– cerere de prezentare la concurs;
– curriculm vitae model european;
– copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;
– buletin (carte) de identitate original și copie;
– carnet de muncă original și copie și adeverințele care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor după desființarea cărților de muncă;
– adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate, corespunzătoare postului pentru care candidează;
– cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează.

Probe de concurs: – în data de 15 mai 2018 selecția dosarelor de înscriere la concurs;
– în data de 17 mai 2018 la ora 11.00 – proba practică pentru șofer și proba scrisă pentru șef formație muncitori și muncitor calificat – fochist;
– în data de 18 mai 2018 la ora 11.00 – proba de interviu.

Menționăm că proba interviului poate fi susținută doar de către acei candidați declarați admiși la proba practică sau proba scrisă.

MANAGER,
Mezei Ovidiu – Lucian

ȘEF SERVICIU RESURSE UMANE,
Ing. Marilena Aldea

 

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA FOCHIST:
TEMATICA
1) Utilizarea si exploatarea cazanelor de apa calda si cazanelor de abur de joasa presiune :
– Supravegherea cazanelor.
– Organizarea salii cazanelor;
– Personalul de deservire si organizarea muncii in centrala termica;
– Evidenta exploatarii cazanelor;
– Pregatirea cazanului pentru aprinderea focului;
– Aprinderea focului;
– Pornirea cazanului;
– Functionarea cazanului;
– Oprirea, racirea si goliriea cazanului;
– Revizii tehnice curente. curatarea si conservarea cazanelor.
2) Obligatiile si responsabilitatile personalului de deservire al cazanelor.
3) Norme SSM
4) Norme SU

BIBLIOGRAFIA
Prescriptia tehnica PT C9 – 2010 „Cazane de apa calda si cazane de abur de joasa presiune”, aprobata prin Ordinul nt. 663/12.04.2010 al Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri – Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat.

Capitolul IV Utilizarea/Exploatarea cazanelor
– Sectiunea a 2-a “Supravegherea cazanelor”, an 37 ÷ 40,
– Sectiunea a 3-a “Organizarea salii cazanelor”, art 41 ÷ 45.
– Sectiunea a 4-a “Personalul de deservire si organizarea muncii in centrala termica”, art. 46 ÷ 49;
– Sectiunea a 5-a „Evidenta exploatarii cazanelor”, art 50 ÷ 53;
– Sectiunea a 6-a “Pregatirea cazanului pentru aprinderea focului”, art 54 ÷ 59;
– Sectiunea a 7-a “Aprinderea focului”, art. 60 ÷ 65 ;
– Sectiunea a 8-a “Pornirea cazanului”, art. 66 ÷ 67 ;
– Sectiunea a 9-a ‘”Functionarea cazanului”, art 68 ÷ 77;
– Sectiunea a 10-a „Oprirea, racirea si golirea cazanului”, art. 78 ÷ 82;
– Sectiunea a 11-a “Revizii tehnice curente, curatarea si conservarea cazanelor”, art 83 ÷ 87.

Capitolul XlIl Obligatii si responsabilitati
– Sectiunea a 4-a „Obligatiile si responsabilitatile personalului de deservire”, art 184.

Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/ 14.07.2006 (*actualizată*); 
Cap IV – Obligatiile lucratorilor

Legea nr.307/2006 (*actualizată*) privind apararea impotriva incendiilor
Cap II – Obligatiile administratorului,conducatorului institutiei ,utilizatorului si salariatului

ȘEF SERVICIU RESURSE UMANE,
Aldea Marilena

 

REZULTATELE SELECȚIEI DOSARELOR DE îNSCRIERE DEPUSE DE CANDIDAȚI LA CONCURSUL ORGANIZAT îN DATA DE 17 MAI 2018 PENTRU OCUPAREA FUNCȚIILOR VACANTE DE ȘEF FORMAȚIE MUNCITORI LA FORMAȚIA DE CROITORIE – PICTURĂ, ȘOFER ȘI MUNCITOR CALIFICAT – FOCHIST

Nr: 1384 Data: 15.05.2018

CANDIDAȚII CARE AU DEPUS DOSARE DE CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI DE ȘEF FORMAȚIE MUNCITORI LA FORMAȚIA DE CROITORIE – PICTURĂ SUNT:

1. LODINĂ IOAN – ADMIS;

CANDIDAȚII CARE AU DEPUS DOSARE DE CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ȘOFER SUNT:

2. DRĂGNESCU MIRCEA – ADRIAN – ADMIS;
3. MATEESCU GEORGE – MARIUS – RESPINS – are acte lipsă la dosarul de concurs;
4. LEANCU DANIEL – GHEORGHE – ADMIS;
5. MOCANU COSTEL – ADMIS;
6. VOINESCU DOREL – ADMIS;

CANDIDAȚII CARE AU DEPUS DOSARE DE CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE MUNCITOR CALIFICAT – FOCHIS SUNT:

1. COCĂ GHEORGHE – EMIL – RESPINS – nu are acte doveditoare care să ateste
vechimea minimă de 9 ani în meseria
de fochist și nu are talonul cu vizele
anuale – cerințe impuse prin anunțul
de concurs.

 

PREȘEDINTELE COMISIEI DE SECRETAR COMISIE CONCURS 
MANAGER,

Mezei Ovidiu – Lucian

ȘEF SERVICIU RESURSE UMANE ,

Aldea Marilena

 

 

Anunț Nr. 1408 din data de 17.05.2018

REZULTATELE LA PROBA PRACTICĂ PENTRU CANDIDAȚII CARE AU PARTTICIPAT LA CONCURSUL ORGANIZAT îN DATA DE 17 MAI 2018 PENTRU OCUPAREA FUNCȚIILOR VACANTE DE ȘEF FORMAȚIE MUNCITORI LA FORMAȚIA DE CROITORIE – PICTURĂ È˜I ȘOFER

CANDIDAȚII CARE AU PARTICIPAT LA PROBA PRACTICĂ LA CONCURSUL ORGANIZAT PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI DE ȘEF FORMAȚIE MUNCITORI LA FORMAȚIA DE CROITORIE – PICTURĂ SUNT:

1. LODINĂ IOAN – ADMIS LA PROBA DE INTERVIU CU 90 PUNCTE;

CANDIDAȚII CARE AU PARTICIPAT LA PROBA PRACTICĂ LA CONCURSUL ORGANIZAT PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ȘOFER SUNT:

2. DRĂGNESCU MIRCEA – ADRIAN – ADMIS LA PROBA DE INTERVIU CU 55 PUNCTE;
3. LEANCU DANIEL – GHEORGHE – RESPINS CU 40 PUNCTE;
4. MOCANU COSTEL – RESPINS CU 40 PUNCTE ;
5. VOINESCU DOREL – ADMIS LA PROBA DE INTERVIU CU 70 PUNCTE;

MANAGER,
PREȘEDINTELE COMISIEI
Mezei Ovidiu – Lucian

ȘEF SERVICIU RESURSE UMANE,
SECRETAR COMISIE
Aldea Marilena

 

REZULTATELE LA PROBA DE INTERVIU PENTRU CANDIDAȚII CARE AU PARTTICIPAT LA CONCURSUL ORGANIZAT îN DATA DE 17 MAI 2018 PENTRU OCUPAREA FUNCȚIILOR VACANTE DE ȘEF FORMAȚIE MUNCITORI LA FORMAȚIA DE CROITORIE – PICTURĂ È˜I ȘOFER

CANDIDAȚII CARE AU PARTICIPAT LA PROBA DE INTERVIU LA CONCURSUL ORGANIZAT PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI DE ȘEF FORMAȚIE MUNCITORI LA FORMAȚIA DE CROITORIE – PICTURĂ SUNT:

1. LODINĂ IOAN – ADMIS CU 90 PUNCTE;

CANDIDAȚII CARE AU PARTICIPAT LA PROBA DE INTERVIU LA CONCURSUL ORGANIZAT PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ȘOFER SUNT:

2. DRĂGNESCU MIRCEA – ADRIAN – ADMIS CU 68,30 PUNCTE;
3. VOINESCU DOREL – ADMIS CU 93,30 PUNCTE;

MANAGER,
PREȘEDINTELE COMISIEI
Mezei Ovidiu – Lucian

ȘEF SERVICIU RESURSE UMANE,
SECRETAR COMISIE
Aldea Marilena

REZULTATELE FINALE ALE CANDIDAȚILOR CARE AU PARTICIPAT LA CONCURSUL ORGANIZAT îN DATA DE 17 MAI 2018 PENTRU OCUPAREA FUNCȚIILOR VACANTE DE ȘEF FORMAȚIE MUNCITORI LA FORMAȚIA DE CROITORIE – PICTURĂ È˜I ȘOFER

CANDIDAȚII CARE AU PARTICIPAT LA CONCURSUL ORGANIZAT PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI DE ȘEF FORMAȚIE MUNCITORI LA FORMAȚIA DE CROITORIE – PICTURĂ SUNT:

4. LODINĂ IOAN – ADMIS CU 90 PUNCTE;

CANDIDAȚII CARE AU PARTICIPAT LA CONCURSUL ORGANIZAT PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ȘOFER SUNT:

5. VOINESCU DOREL – ADMIS CU 81,65 PUNCTE;
6. DRĂGNESCU MIRCEA – ADRIAN – RESPINS CU 61,65 PUNCTE – deoarece este declarat admis un alt candidat care a obținut punctaj final mai mare;

PREȘEDINTELE COMISIILOR DE CONCURS
MANAGER,
Mezei Ovidiu – Lucian

SECRETARUL COMISIILOR
ȘEF SERVICIU RESURSE UMANE,
Aldea Marilena

 

 

 

 

expand_less
Acest site folosește cookie-uri pentru a vă oferi o experiență cât mai bună. Prin continuarea navigării sunteți de acord cu folosirea acestora.