Anunț concursuri septembrie 2018

Nr. 2045 din data de 12.07.2018

în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 (*actualizată*), Opera Brașov scoate la concurs următoarele posturi contractuale pe perioada nedeterminată, astfel:

șef partidă – corn – 1 post de execuție cu studii superioare la gr. prof. IA cu o vechime minimă de 10 ani în specialitate care face parte din cadrul serviciului orchestră;
mânuitor montator decor – 1 post de execuție cu studii medii la tr. prof. I cu o vechime în muncă de minim 5 ani, care face parte din cadrul serviciului de scenă;

Concursul va avea loc la sediul Operei din Brașov, str. Bisericii Române, nr. 51.
Informații la Tel.: 0268/415990, 0268/415991 – secretariat și la doamna ALDEA MARILENA – șef serviciu resurse umane – telefon 0758/071949.

Toți candidații au obligația să depună la secretariatul Operei Brașov până la data de 3 septembrie 2018 – ora 11.00 dosarul de concurs care trebuie să conțină:
– cerere de prezentare la concurs;
– curriculm vitae model european;
– copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;
– buletin (carte) de identitate original și copie;
– carnet de muncă original și copie și adeverințele care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor după desființarea cărților de muncă;
– adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate, corespunzătoare postului pentru care candidează;
– cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează.

Probe de concurs: – în data de 5 septembrie 2018 selecția dosarelor de înscriere la concurs;
– în data de 11 septembrie 2018 la ora 11.00 – proba practică pentru postul de șef partidă – corn;

– în data de 11 septembrie 2018 la ora 12.00 – proba practică pentru postul de mânuitor – montator decor;
– în data de 14 septembrie 2018 la ora 14.00 – proba de interviu pentru postul de mânuitor – montator decor.

Tematica de concurs va fi afișată la sediul instituției și pe site-ul Operei Brașov www.opera-brasov.ro.
Menționăm că proba interviului poate fi susținută doar de către acei candidați declarați admiși la proba practică.

MANAGER,
Mezei Ovidiu – Lucian

ȘEF SERVICIU RESURSE UMANE,
Ing. Marilena Aldea

 

TEMATICA PENTRU CONCURSUL ORGANIZAT îN DATA DE 11.09.2018 – ORA 11.00 PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE ȘEF PARTIDĂ – corn

CONCURSUL VA CONSTA DIN O PROBĂ PRACTICĂ:
1. O PARTE DE CONCERT CU ACOMPANIAMENT DE PIAN
2. O LUCRARE INSTRUMENTALĂ PREGĂTITĂ DE CANDIDAT;
3. PASAJE – ȘTIMA CORN – I – DIN URMĂTOARELE OPERE ȘI OPERETE DIN REPERTORIUL INSTITUȚIEI:
– ”CARMEN” de G. Bizet;
– ”BĂRBIERUL DIN SEVILLA” de G. Rossini;
– ”LILIACUL” de J. Strauss;
– ”COȚOFANA HOAȚĂ” de G. Rossini;
– „DON GIOVANNI” de W. A. Mozart.

 

 

expand_less
Acest site folosește cookie-uri pentru a vă oferi o experiență cât mai bună. Prin continuarea navigării sunteți de acord cu folosirea acestora.