Anunț concursuri 24 – 30 noiembrie 2017

ANUNȚ

Nr. 2499 din data de 30.10.2017

în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 (*actualizată*), Opera Brașov scoate la concurs următoarele posturi contractuale pe perioada nedeterminată, astfel:

1. Vineri 24 noiembrie 2017, ora 11.00, următoarele posturi contractuale:

artist instrumentist – fagot – 1 post de execuție cu studii superioare de specialitate la gr. prof. debutant din cadrul serviciului orchestră;

2. Vineri 24 noiembrie 2017, ora 13.00, următoarele posturi contractuale:

– artist liric – bas – 1 post de execuție cu studii superioare de specialitate la gr. prof. IA cu o vechime minimă de 7 ani în specialitate care face parte din cadrul serviciului cor;

3. Vineri 24 noiembrie 2017, ora 14.00, următoarele posturi contractuale:

regizor scenă – 1 post de execuție cu studii superioare la gr. prof. IA cu o vechime minimă de 7 ani în muzică care face parte din cadrul serviciului studii muzicale – soliști vocali;

Concursul va avea loc la sediul Operei din Brașov, str. Bisericii Române, nr. 51.

Informații la Tel.: 0268/415990, 0268/415991 – secretariat și de la doamna ALDEA MARILENA – șef serviciu resurse umane la telefon 0758/071949.

Toți candidații au obligația să depună la secretariatul Operei Brașov până la data de 16 noiembrie 2017 – ora 11.00 dosarul de concurs care trebuie să conțină:
– cerere de prezentare la concurs;
– curriculm vitae model european;
– copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;
– buletin (carte) de identitate original și copie;
– carnet de muncă original și copie și adeverințele care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor după desființarea cărților de muncă;
– adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate, corespunzătoare postului pentru care candidează;
– cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează.

Probe de concurs: – în data de 21 noiembrie 2017 selecția dosarelor de înscriere la concurs;
– în data de 24 noiembrie 2017 la ora 13.00 – proba practică pentru artist liric – bas;
– în data de 24 noiembrie 2017 la ora 11.00 – proba practică pentru artist instrumentist;
– în data de 24 noiembrie 2017 la ora 14.00 – proba practică pentru regizor scenă.
– în data de 28 noiembrie 2017 la ora 11.00 – interviul pentru regizor scenă.

Menționăm că proba interviului poate fi susținută doar de către acei candidați declarați admiși la proba scrisă.

Tematica de concurs va fi afișată la sediul instituției și pe site-ul Operei Brașov www.opera-brasov.ro.

DIRECTOR,
Mezei Ovidiu – Lucian

ȘEF SERVICIU RESURSE UMANE,
Ing. Marilena Aldea

TEMATICA PENTRU CONCURSUL ORGANIZAT îN DATA DE 24.11.2017 – ORA 11.00 PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE ARTIST INSTRUMENTIST – fagot

CONCURSUL VA CONSTA DIN O PROBĂ PRACTICĂ:
1. O PARTE DE CONCERT CU ACOMPANIAMENT DE PIAN
2. O LUCRARE INSTRUMENTALĂ PREGĂTITĂ DE CANDIDAT;
3. PASAJE DIN REPERTORIUL DE OPERĂ È˜I OPERETĂ AL OPEREI BRAȘOV;
4. CITIRE LA PRIMA VEDERE.

ȘEF SERVICIU ORCHESTRĂ,
CONCERT MAESTRU
COSTACHE DECEBAL – CAROL

 

TEMATICA PENTRU CONCURSUL ORGANIZAT îN DATA DE 24.11.2017 – ORA 13.00 PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE ARTIST LIRIC – bas

CONCURSUL VA CONSTA DIN O PROBĂ PRACTICĂ:

1. PROGRAMUL IMPUS: – vocalize
                                   – solfegiu
2. PROGRAMUL PREGĂTIT DE CANDIDAT – arie sau lied la alegerea candidatului cu acompaniament de pian;
3. CITIRE LA PRIMA VEDERE DIN REPERTORIUL OPEREI BRAȘOV

DIRIJOR COR,
BOGA LEONARD – NICOLAE

 

 

expand_less
Acest site folosește cookie-uri pentru a vă oferi o experiență cât mai bună. Prin continuarea navigării sunteți de acord cu folosirea acestora.