Anunț concursuri 20 mai 2016

ANUNȚ

în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 (*actualizată*), Opera Brașov scoate la concurs următoarele posturi, astfel:

1. Vineri, 20 mai 2016, ora 11.00, următoarele posturi contractuale:

regizor scenă – 1 post de execuție cu studii medii la tr. prof. I cu o vechime minimă de 7 ani în domeniul operei – operetei, care face parte din cadrul serviciului studii muzicale – soliști vocali;
mânuitor montator decor – 1 post de execuție cu studii medii la tr. prof. I cu o vechime în muncă de minim 6 ani, care face parte din cadrul serviciului de scenă;
electrician iluminare scenă – 1 post de execuție cu studii medii de specialitate la tr. prof. I cu o vechime în muncă de minim 6 ani, care face parte din cadrul serviciului de scenă;

Concursul va avea loc la sediul Operei din Brașov, str. Bisericii Române, nr. 51.
Informații la tel.: 0268/415990 și 0268/415991 – secretariat, 0268/417271 – biroul resurse umane.

Toți candidații au obligația să depună la secretariatul Operei Brașov până la data de 13 mai 2016 – ora 11.00 dosarul de concurs care trebuie să conțină:
– cerere de prezentare la concurs;
– curriculm vitae model european;
– acte studii și specializări original și copie;
– buletin (carte) de identitate original și copie;
– carnet de muncă original și copie și adeverințele care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor după desființarea cărților de muncă;
– recomandare de la ultimul loc de muncă;
– adeverință medicală eliberată de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate care să ateste că are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează;
– cazier judiciar.

Informații suplimentare le puteți solicita de la doamna ALDEA MARILENA – șef birou resurse umane la telefoanele 0268/415990 int. 18 și 0268/417271.

Probe de concurs: – în data de 15 mai 2016 selecția dosarelor de înscriere la concurs;
– în data de 20 mai 2016 la ora 11.00 – proba practică;
– în data de 26 mai 2016 la ora 11.00 – interviul.

Menționăm că proba interviului poate fi susținută doar de către acei candidați declarați admiși la proba practică.

Bibliografia de concurs va fi afișată la sediul instituției și pe site-ul Operei Brașov www.opera-brasov.ro.

DIRECTOR,
Mezei Ovidiu – Lucian

ȘEF BIROU RESURSE UMANE,
Ing. Marilena Aldea

expand_less
Acest site folosește cookie-uri pentru a vă oferi o experiență cât mai bună. Prin continuarea navigării sunteți de acord cu folosirea acestora.