Anunț concurs dirijor

ANUNȚ

în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 (*actualizată*), Opera Brașov scoate la concurs următorul post contractual pe perioada nedeterminată, astfel:

– dirijor – 1 post de execuție cu studii superioare de specialitate la gr. prof. IA cu o vechime minimă de 7 ani în specialitate care face parte din cadrul serviciului studii muzicale – soliști vocali;

Concursul va avea loc la sediul Operei din Brașov, str. Bisericii Române, nr. 51.
Informații la Tel.: 0268/415990, 0268/415991 – secretariat și de la doamna ALDEA MARILENA – șef serviciu resurse umane la telefon 0758/071949.

Toți candidații au obligația să depună la secretariatul Operei Brașov până la data de 22 ianuarie 2018 – ora 11.00 dosarul de concurs care trebuie să conțină:
– cerere de prezentare la concurs;
– curriculm vitae model european;
– copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;
– buletin (carte) de identitate original și copie;
– carnet de muncă original și copie și adeverințele care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor după desființarea cărților de muncă;
– adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate, corespunzătoare postului pentru care candidează;
– cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează.

Probe de concurs: – în data de 25 ianuarie 2018 selecția dosarelor de înscriere la concurs;
– în data de 31 ianuarie 2018 la ora 11.00 – proba practică pentru dirijor.

Tematica de concurs va fi afișată la sediul instituției și pe site-ul Operei Brașov www.opera-brasov.ro.

MANAGER,
Mezei Ovidiu – Lucian

ȘEF SERVICIU RESURSE UMANE,
Ing. Marilena Aldea

TEMATICA PENTRU CONCURSUL ORGANIZAT îN DATA DE 31.01.2018 – ORA 11.00 PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE DIRIJOR

CONCURSUL VA CONSTA DIN DOUĂ PROBE PRACTICE:

1. PROGRAMUL IMPUS PREGĂTIT DE CANDIDAT CONSTĂ DIN:
– uvertura la opera ”NUNTA LUI FIGARO” de W. A. Mozart;
– uvertura la opera ”BĂRBIERUL DIN SEVILLA” de G. Rossini;
– uvertura la opereta ”LILIACUL” de J. Strauss;
2. CITIRE LA PRIMA VEDERE DIN REPERTORIUL OPEREI BRAȘOV,

MANAGER,
MEZEI OVIDIU – LUCIAN

expand_less
Acest site folosește cookie-uri pentru a vă oferi o experiență cât mai bună. Prin continuarea navigării sunteți de acord cu folosirea acestora.