Anunț concurs balet 30 noiembrie 2017

ANUNȚ

în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 (*actualizată*), Opera Brașov scoate la concurs următoarele posturi contractuale pe perioada nedeterminată, astfel:

1. Joi 30 noiembrie 2017, ora 10.00, următoarele posturi contractuale:

solist balet – fată – 1 post de execuție cu studii medii la tr. prof. I cu o vechime minimă de 7 ani în specialitate care face parte din cadrul serviciului balet;

Concursul va avea loc la sediul Operei din Brașov, str. Bisericii Române, nr. 51.

Informații la Tel.: 0268/415990, 0268/415991 – secretariat și de la doamna ALDEA MARILENA – șef serviciu resurse umane la telefon 0758/071949.

Toți candidații au obligația să depună la secretariatul Operei Brașov până la data de 22 noiembrie 2017 – ora 11.00 dosarul de concurs care trebuie să conțină:
– cerere de prezentare la concurs;
– curriculm vitae model european;
– copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;
– buletin (carte) de identitate original și copie;
– carnet de muncă original și copie și adeverințele care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor după desființarea cărților de muncă;
– adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate, corespunzătoare postului pentru care candidează;
– cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează.

Probe de concurs: – în data de 27 noiembrie 2017 selecția dosarelor de înscriere la concurs;
– în data de 30 noiembrie 2017 la ora 10.00 – proba practică pentru solist balet – fată;

Tematica de concurs va fi afișată la sediul instituției și pe site-ul Operei Brașov www.opera-brasov.ro.

DIRECTOR,
Mezei Ovidiu – Lucian

ȘEF SERVICIU RESURSE UMANE,
Ing. Marilena Aldea

 

TEMATICA PENTRU CONCURSUL ORGANIZAT îN DATA DE 30.11.2017 – ORA 10.00 PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE SOLIST BALET – FATĂ LA SERVICIUL BALET

CONCURSUL VA CONSTA DIN O PROBĂ PRACTICĂ:

Proba impusă – pregătirea și susținerea orei de studii cu ansamblul de balet al OPEREI;
                    – pointe;
Probă la alegerea candidatului – variație din următoarele balete clasice:
– ”LACUL LEBEDELOR” de P. I. Ceaikovski;
– ”GISELLE” de A. Adam;
– ”DON QUIJOTE” de L. Minkus;
– ”PAQUITA” de L. Minkus;

ȘEF SERVICIU BALET,
ENĂCACHE COSMINA – MEDA

expand_less
Acest site folosește cookie-uri pentru a vă oferi o experiență cât mai bună. Prin continuarea navigării sunteți de acord cu folosirea acestora.