Anunț angajări Opera Brașov

ANUNȚ

în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 (*actualizată*), Opera Brașov scoate la concurs următoarele posturi, astfel:

1. Joi, 5 mai 2016, ora 11.00, următorul post contractual:

– economist – 1 post de execuție cu studii superioare la gr. prof. IA cu o vechime minimă de 7 ani în specialitate, care face parte din cadrul serviciului contabilitate – salarizare;

Concursul va avea loc la sediul Operei din Brașov, str. Bisericii Române, nr. 51.
Informații la Tel.: 0268/415990 și 0268/415991 – secretariat, 0268/417271 – biroul resurse umane.
Toți candidații au obligația să depună la secretariatul Operei Brașov până la data de 21 aprilie 2016 – ora 11.00 dosarul de concurs care trebuie să conțină:
– cerere de prezentare la concurs;
– curriculm vitae model european;
– acte studii și specializări original și copie;
– buletin (carte) de identitate original și copie;
– carnet de muncă original și copie și adeverințele care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor după desființarea cărților de muncă;
– recomandare de la ultimul loc de muncă;
– adeverință medicală eliberată de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate care să ateste că are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează;
– cazier judiciar.

Informații suplimentare le puteți solicita de la doamna ALDEA MARILENA – șef birou resurse umane la telefoanele 0268/415990 int. 18 și 0268/417271.

Probe de concurs: – în data de 26 aprilie 2016 selecția dosarelor de înscriere la concurs;
– în data de 5 mai 2016 la ora 11.00 – proba scrisă;
– în data de 11 mai 2016 la ora 11.00 – interviul.

Menționăm că proba interviului poate fi susținută doar de către acei candidați declarați admiși la proba scrisă.

Bibliografia de concurs va fi afișată la sediul instituției și pe site-ul Operei Brașov www.opera-brasov.ro.

 

DIRECTOR, Mezei Ovidiu – Lucian

ȘEF BIROU RESURSE UMANE, Ing. Marilena Aldea

 

BIBLIOGRAFIE
pentru ocuparea postului de economist din cadrul serviciului contabilitate – salarizare – concurs organizat în data de 05.05.2016 – ora 11.00

1. Ordonanta nr. 21/2007 privind institutiile si companiile de spectacole sau concerte, precum si desfasurarea activitatii de impresariat artistic, aprobata prin Legea nr. 353/2007
2. OMF nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acesteia.
3. ORDIN nr. 1.792 din 24 decembrie 2002 (*actualizat*) pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidenta și raportarea angajamentelor bugetare și legale
4. ORDIN nr. 1.235 din 19 septembrie 2003 (*actualizat*) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003(actualizat )
5. ORDIN nr. 2.861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii

CONTABIL SEF,
TORCEA ADRIANA DANA

 

2. Marți, 10 mai 2016, ora 11.00, următorul post contractual:

balerin – 1 post de execuție cu studii medii la tr. prof. I cu o vechime minimă de 3 ani în specialitate, care face parte din cadrul serviciului balet;

Concursul va avea loc la sediul Operei din Brașov, str. Bisericii Române, nr. 51.
Informații la Tel.: 0268/415990 și 0268/415991 – secretariat, 0268/417271 – biroul resurse umane.
Toți candidații au obligația să depună la secretariatul Operei Brașov până la data de 29 aprilie 2016 – ora 11.00 dosarul de concurs care trebuie să conțină:
– cerere de prezentare la concurs;
– curriculm vitae model european;
– acte studii și specializări original și copie;
– buletin (carte) de identitate original și copie;
– carnet de muncă original și copie și adeverințele care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor după desființarea cărților de muncă;
– recomandare de la ultimul loc de muncă;
– adeverință medicală eliberată de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate care să ateste că are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează;
– cazier judiciar.

Informații suplimentare le puteți solicita de la doamna ALDEA MARILENA – șef birou resurse umane la telefoanele 0268/415990 int. 18 și 0268/417271.

Probe de concurs: – în data de 3 mai 2016 selecția dosarelor de înscriere la
concurs;
– în data de 10 mai 2016 la ora 11.00 – proba practică.

Tematica de concurs va fi afișată la sediul instituției și pe site-ul Operei Brașov www.opera-brasov.ro.

 

DIRECTOR, Mezei Ovidiu – Lucian 

ȘEF BIROU RESURSE UMANE, Ing. Marilena Aldea

 

TEMATICA PENTRU CONCURSUL DE ANGAJARE CA BALERIN LA SERVICIUL BALET CONCURS ORGANIZAT îN DATA DE 10.05.2016 – ORA 11.00 

CONCURSUL VA CONSTA DIN DOUĂ PROBE PRACTICE:
1. PROBA IMPUSĂ;
2. PROBA LA ALEGEREA CANDIDATULUI. 

Proba impusă – pregătirea și susținerea orei de studii cu ansamblul de balet al OPEREI;
Proba la alegerea candidatului – prezentarea unui număr de balet.

ȘEF SERVICIU BALET,

ENĂCACHE COSMINA – MEDA

expand_less
Acest site folosește cookie-uri pentru a vă oferi o experiență cât mai bună. Prin continuarea navigării sunteți de acord cu folosirea acestora.