Informare R.G.P.D.

INFORMARE R.G.P.D.

Începând cu data de 25 mai 2018, Regulamentul Uniunii Europene nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (RGPD) va fi aplicat de către toate statele Uniunii Europene.
   CE ÎNSEAMNĂ PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL Conform acestui Regulament, noţiunea de "prelucrare" înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea.
   CARE SUNT CATEGORIILE DE PERSOANE FIZICE ALE CĂROR DATE VOR FI PRELUCRATE
   Datele cu caracter personal care sunt prelucrate de către Opera Brașov aparțin următoarelor categorii de persoane fizice: angajații și colaboratorii instituţiei, reprezentanți ai furnizorilor de servicii și produse cu care instituţia se află în relație contractuală, etc.
   DE CE PRELUCREAZĂ OPERA BRAŞOV DATELE CU CARACTER PERSONAL
   În conformitate cu prevederile Regulamentului U.E. nr. 679/2016 și actele normative în vigoare, Opera Brașov prelucrează datele cu caracter personal în scopul îndeplinirii obligațiilor legale reglementate de legislaţia în vigoare. Datele colectate nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu acest scop și sunt păstrate pe o perioadă determinată/nedeterminată în conformitate cu legislaţia în vigoare.
   CĂTRE CINE POATE DEZVĂLUI OPERA BRAȘOV DATELE CU CARACTER PERSONAL
   Opera Brașov poate dezvălui datele cu caracter personal la cerere către următoarele categorii de destinatari: autorități judecătorești, autorități publice centrale și locale sau alte instituţii abilitate de lege să solicite informaţii.
   CARE SUNT DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE
   Dreptul la informare – dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea și protejarea datelor cu caracter personal de către Opera Brașov
   

    Dreptul de acces – dreptul de a obține de la Opera Brașov confirmarea faptului că datele cu caracter personal sunt / nu sunt prelucrate de către aceasta
    Dreptul la rectificare– dreptul de a obține rectificarea datelor cu caracter personal incorecte, precum și completarea datelor incomplete
    Dreptul la ştergere ( dreptul de a fi uitat ) – dreptul de a obține, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile legale, ștergerea datelor cu caracter personal
    Dreptul la restricționarea prelucrării – dreptul de a obține restricționarea prelucrării în măsura în care sunt îndeplinite condițiile legale
    Dreptul la portabilitatea datelor– dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și dreptul ca aceste date să fie transmise de către Opera Braşov către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile legale
    Dreptul la opoziție– dreptul de a se opune din motive întemeiate și legitime legate de situația particulară în care se află, ca datele cu caracter personal să facă obiectul unei prelucrări, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile legale
    Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata - inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice ce privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă
    Dreptul de a se adresa instanțelor de judecata sau Autorităţii Naționale de Supraveghere a Prelucrării datelor cu caracter personal– dreptul de a se adresa A.N.S.P.D.C.P. sau justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de legislația în domeniul protecției datelor cu caracter personal care au fost încălcate
   Pentru mai multe relaţii, vă puteţi adresa responsabilului instituției pentru prelucrarea datelor, prin e-mail la adresa secretariatoperabrasov [at] yahoo.com sau puteți depune o cerere scrisa la sediul Operei Brașov din str. Bisericii Române, nr.51, în atenția Responsabilului cu Protecția datelor cu caracter personal – Schiau Daniela-Alina
   Responsabil Protecția datelor cu caracter personal
   Tel. 0268415990  int. 20
   Mail: secretariatoperabrasov [at] yahoo.com

 

Opera Brasov Opera Brasov Opera Brasov Opera Brasov