‹ Înapoi: Anunţuri

Anunțuri concursuri artiști

ANUNŢ

În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 (*actualizată*), Opera Braşov scoate la concurs următoarele posturi contractuale pe perioada nedeterminata, astfel:
- solist vocal – sopran - 1 post de execuţie cu studii superioare la gr. prof. debutant care face parte din cadrul serviciului studii muzicale–soliști vocali;
- solist vocal - bas - 1 post de execuţie cu studii superioare la gr. prof. IA cu o vechime minimă de 10 ani care face parte din cadrul compartimentului grup acapella;
- solist vocal - bariton - 1 post de execuţie cu studii superioare la gr. prof. IA cu o vechime minimă de 10 ani care face parte din cadrul compartimentului grup acapella;
- solist vocal - sopran - 1 post de execuţie cu studii superioare la gr. prof. IA cu o vechime minimă de 10 ani care face parte din cadrul compartimentului grup acapella;
- artist instrumentist – fagot - 1 post de execuţie cu studii superioare la gr. prof. debutant din cadrul serviciului orchestră;
- balerin/balerină - 2 posturi de execuţie cu studii medii la tr. prof. debutant care fac parte din cadrul serviciului balet;


Concursul va avea loc la sediul Operei din Braşov, str. Bisericii Române, nr. 51.
Informaţii la tel.: 0268/415990, 0268/415991 – secretariat și de la doamna ALDEA MARILENA – şef serviciu resurse umane la telefon 0758/071949.

Toţi candidaţii au obligaţia să depună la secretariatul Operei Braşov până la data de 14 septembrie 2017 - ora 11.00 dosarul de concurs care trebuie să conţină:
- cerere de prezentare la concurs;
- curriculm vitae model european;
- acte studii şi specializări original şi copie;
- buletin (carte) de identitate original şi copie;
- carnet de muncă original şi copie şi adeverinţele care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor după desfiinţarea cărţilor de muncă;
- recomandare de la ultimul loc de muncă;
- adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate care să ateste că are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează;
- cazier judiciar.


Probe de concurs: - în data de 16 septembrie 2017 selecţia dosarelor de înscriere la concurs;
- în data de 21 septembrie 2017 la ora 13.00 - proba practică pentru solisti vocali ;
- în data de 21 septembrie 2017 la ora 11.00 - proba practică pentru artist instrumentist;
- în data de 21 septembrie 2017 la ora 10.00 - proba practică pentru balerin/balerină;

Tematica de concurs va fi afişată la sediul instituţiei și pe site-ul Operei Brașov www.opera-brasov.ro.

DIRECTOR,
Mezei Ovidiu – Lucian


ŞEF SERVICIU RESURSE UMANE,
Ing. Marilena Aldea


REPERTORIUL PENTRU CONCURSUL ORGANIZAT ÎN DATA DE 21.09.2017 – ORA 13.00 PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DE SOLIST VOCAL – SOPRAN – BARITON ȘI BAS DIN CADRUL COMPARTIMENTULUI GRUP ACAPELLA


CONCURSUL VA CONSTA DIN O PROBĂ PRACTICĂ:

Patru lucrări de grup vocal acapella pregătite de candidați.


DIRECTOR,
MEZEI OVIDIU - LUCIAN

 

REPERTORIUL PENTRU CONCURSUL ORGANIZAT ÎN DATA DE 21.09.2017 – ORA 13.00 PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE SOLIST VOCAL – SOPRAN


CONCURSUL VA CONSTA DIN O PROBĂ PRACTICĂ:

Roluri integrale pregătite de candidat, din următoarele lucrări din repertoriul OPEREI BRAȘOV cu acompaniament de pian:


1. „LILIACUL” – de J. Strauss – rolul Rozalinda;
2. „SILVIA” – de E. Kalman – rolul Silvia;
3. „VĂDUVA VESELĂ” – de Fr. Lehar – rolul Hanna;
4. „VOIEVODUL ȚIGANILOR” de J. Strauss – rolul Saffi;
5. „CONTESA MARITZA” – de E. Kalman – rolul Contesa Maritza.


DIRECTOR,
MEZEI OVIDIU - LUCIAN

 

TEMATICA PENTRU CONCURSUL ORGANIZAT ÎN DATA DE 21.09.2017 – ORA 10.00 PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE DE BALERIN/BALERINĂ LA SERVICIUL BALET


CONCURSUL VA CONSTA DIN O PROBĂ PRACTICĂ:
1. PROBA IMPUSĂ;

Proba impusă - pregătirea și susținerea orei de studii cu ansamblul de balet al OPEREI;


ŞEF SERVICIU BALET,
ENĂCACHE COSMINA – MEDA

 

TEMATICA PENTRU CONCURSUL ORGANIZAT ÎN DATA DE 21.09.2017 – ORA 11.00 PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE ARTIST INSTRUMENTIST – fagot

Concursul va consta din o probă practică:
1. O parte de concert cu acompaniament de pian
2. O lucrare instrumentală pregătită de candidat;
3. Pasaje din repertoriul de operă și operetă al Operei Braşov;
4. Citire la prima vedere.

ŞEF SERVICIU ORCHESTRĂ,
CONCERT MAESTRU
COSTACHE DECEBAL - CAROL

 

Scris luni, 4 septembrie 2017

Calendar spectacole şi evenimente

loading calendar

Anunţuri

Corul Operei Brașov, invitat la Festivalul de Operă de la Sibiu miercuri, septembrie 20 2017

Anunț concurs manager Opera Brașov luni, septembrie 11 2017

Anunț concursuri - 4 septembrie 2017 luni, septembrie 4 2017

Anunțuri concursuri artiști luni, septembrie 4 2017

Anunț marţi, iunie 6 2017

Vezi toate anunţurile

Opera Brasov Opera Brasov Opera Brasov Opera Brasov