‹ Înapoi: Anunţuri

Anunț concurs dirijor

ANUNŢ

În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 (*actualizată*), Opera Braşov scoate la concurs următorul post contractual pe perioada nedeterminată, astfel:

- dirijor – 1 post de execuție cu studii superioare de specialitate la gr. prof. IA cu o vechime minimă de 7 ani în specialitate care face parte din cadrul serviciului studii muzicale – soliști vocali;

Concursul va avea loc la sediul Operei din Braşov, str. Bisericii Române, nr. 51.
Informaţii la Tel.: 0268/415990, 0268/415991 – secretariat și de la doamna ALDEA MARILENA – şef serviciu resurse umane la telefon 0758/071949.

Toţi candidaţii au obligaţia să depună la secretariatul Operei Braşov până la data de 22 ianuarie 2018 - ora 11.00 dosarul de concurs care trebuie să conţină:
- cerere de prezentare la concurs;
- curriculm vitae model european;
- copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
- buletin (carte) de identitate original şi copie;
- carnet de muncă original şi copie şi adeverinţele care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor după desfiinţarea cărţilor de muncă;
- adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, corespunzătoare postului pentru care candidează;
- cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează.

Probe de concurs: - în data de 25 ianuarie 2018 selecţia dosarelor de înscriere la concurs;
- în data de 31 ianuarie 2018 la ora 11.00 - proba practică pentru dirijor.

Tematica de concurs va fi afişată la sediul instituţiei și pe site-ul Operei Brașov www.opera-brasov.ro.


MANAGER,
Mezei Ovidiu – Lucian

ŞEF SERVICIU RESURSE UMANE,
Ing. Marilena Aldea

TEMATICA PENTRU CONCURSUL ORGANIZAT ÎN DATA DE 31.01.2018 – ORA 11.00 PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE DIRIJOR

CONCURSUL VA CONSTA DIN DOUĂ PROBE PRACTICE:

1. PROGRAMUL IMPUS PREGĂTIT DE CANDIDAT CONSTĂ DIN:
- uvertura la opera ”NUNTA LUI FIGARO” de W. A. Mozart;
- uvertura la opera ”BĂRBIERUL DIN SEVILLA” de G. Rossini;
- uvertura la opereta ”LILIACUL” de J. Strauss;
2. CITIRE LA PRIMA VEDERE DIN REPERTORIUL OPEREI BRAŞOV,


MANAGER,
MEZEI OVIDIU - LUCIAN

Scris luni, 8 ianuarie 2018

Calendar spectacole şi evenimente

loading calendar

Opera Brasov Opera Brasov Opera Brasov Opera Brasov