‹ Înapoi: Anunţuri

Anunț concurs croitor - 12 iulie 2018

În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 (*actualizată*), Opera Braşov scoate la concurs joi, 12 iulie 2018, la ora 11.00, următoarele posturi contractuale pe perioada nedeterminată:

- croitor – confecționer îmbrăcăminte - 1 post de execuţie cu calificare de confecționer îmbrăcăminte, la tr. prof. I cu o vechime minimă de 7 ani în muncă, care face parte din cadrul serviciului producție – administrativ;

Concursul va avea loc la sediul Operei din Braşov, str. Bisericii Române, nr. 51.

Informaţii la Tel.: 0268/415990, 0268/415991 – secretariat și de la doamna ALDEA MARILENA – şef serviciu resurse umane la telefon 0758/071949.

Toţi candidaţii au obligaţia să depună la secretariatul Operei Braşov până la data de 5 iulie 2018 - ora 11.00 dosarul de concurs, care trebuie să conţină:
- cerere de prezentare la concurs;
- curriculm vitae model european;
- copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
- buletin (carte) de identitate original şi copie;
- carnet de muncă original şi copie şi adeverinţele care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor după desfiinţarea cărţilor de muncă;
- adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, corespunzătoare postului pentru care candidează;
- cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează.

Probe de concurs: - în data de 10 iulie 2018 selecţia dosarelor de înscriere la concurs;
- în data de 12 iulie 2018 la ora 11.00 - proba practică;
- în data de 13 iulie 2018 la ora 11.00 - proba de interviu.

Menţionăm că proba interviului poate fi susţinută doar de către acei candidaţi declaraţi admişi la proba practică.

MANAGER,
Mezei Ovidiu – Lucian

ŞEF SERVICIU RESURSE UMANE,
Ing. Marilena Aldea

Scris marţi, 26 iunie 2018

Calendar spectacole şi evenimente

loading calendar

Anunţuri

Transmisie live de la Sala PATRIA vineri, iulie 13 2018

Anunț concursuri septembrie 2018 joi, iulie 12 2018

Anunț concurs croitor - 12 iulie 2018 marţi, iunie 26 2018

Magazia de închirieri costume este închisă luni, august 22 2016

Planul salii joi, noiembrie 12 2009

Vezi toate anunţurile

Opera Brasov Opera Brasov Opera Brasov Opera Brasov