‹ Înapoi: Anunţuri

Anunț concursuri posturi orchestră și balet


ANUNŢ


În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 (*actualizată*), Opera Braşov scoate la concurs următoarele posturi contractuale pe perioada nedeterminată, astfel:

- artist instrumentist – vioară - 1 post de execuţie cu studii superioare la gr. prof. debutant din cadrul serviciului orchestră;
- clarinet - 1 post de execuţie cu studii superioare la gr. prof. I cu o vechime minimă de 4 ani în specialitate care face parte din cadrul serviciului orchestră;
- fagot - 1 post de execuţie cu studii superioare la gr. prof. debutant care face parte din cadrul serviciului orchestră;
- șef partidă - corn - 1 post de execuţie cu studii superioare la gr. prof. IA cu o vechime minimă de 7 ani în specialitate care face parte din cadrul serviciului orchestră;
- balerin – 1 post de execuție cu studii superioare de specialitate la gr. prof. I cu o vechime minimă de 4 ani în specialitate care face parte din cadrul serviciului balet;

Concursul va avea loc la sediul Operei din Braşov, str. Bisericii Române, nr. 51.
Informaţii la Tel.: 0268/415990, 0268/415991 – secretariat și de la doamna ALDEA MARILENA – şef serviciu resurse umane la telefon 0758/071949.

Toţi candidaţii au obligaţia să depună la secretariatul Operei Braşov până la data de 22 ianuarie 2018 - ora 11.00 dosarul de concurs, care trebuie să conţină:
- cerere de prezentare la concurs;
- curriculm vitae model european;
- copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
- buletin (carte) de identitate original şi copie;
- carnet de muncă original şi copie şi adeverinţele care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor după desfiinţarea cărţilor de muncă;
- adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, corespunzătoare postului pentru care candidează;
- cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează.


Probe de concurs: - în data de 25 ianuarie 2018 selecţia dosarelor de înscriere la concurs;
- în data de 30 ianuarie 2018 la ora 10.00 - proba practică pentru balerin;
- în data de 30 ianuarie 2018 la ora 11.00 - proba practică pentru artist instrumentist și șef partidă;

Tematica de concurs va fi afişată la sediul instituţiei și pe site-ul Operei Brașov www.opera-brasov.ro.

MANAGER,
Mezei Ovidiu – Lucian

ŞEF SERVICIU RESURSE UMANE,
Ing. Marilena Aldea

 

TEMATICA PENTRU CONCURSUL ORGANIZAT ÎN DATA DE 30.01.2018 – ORA 11.00 PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE DE ARTIST INSTRUMENTIST – fagot, clarinet și vioară

CONCURSUL VA CONSTA DIN O PROBĂ PRACTICĂ:
1. O PARTE DE CONCERT CU ACOMPANIAMENT DE PIAN
2. O LUCRARE INSTRUMENTALĂ PREGĂTITĂ DE CANDIDAT;
3. PASAJE DIN REPERTORIUL DE OPERĂ ȘI OPERETĂ AL OPEREI BRAŞOV;

ŞEF SERVICIU ORCHESTRĂ,
COSTACHE DECEBAL – CAROL

 

TEMATICA PENTRU CONCURSUL ORGANIZAT ÎN DATA DE 30.01.2018 – ORA 11.00 PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE DE ȘEF PARTIDĂ - corn

CONCURSUL VA CONSTA DIN O PROBĂ PRACTICĂ:
4. O PARTE DE CONCERT CU ACOMPANIAMENT DE PIAN
5. O LUCRARE INSTRUMENTALĂ PREGĂTITĂ DE CANDIDAT;
6. PASAJE - ȘTIMA CORN – I - DIN URMĂTOARELE OPERE ȘI OPERETE DIN REPERTORIUL INSTITUȚIEI:
- „CARMEN” de G. Bizet;
- „BĂRBIERUL DIN SEVILLA” de G. Rossini;
- „LILIACUL” de J. Strauss;
- „COȚOFANA HOAȚĂ” de G. Rossini;
- „DON GIOVANNI” de W. A. Mozart.


ŞEF SERVICIU ORCHESTRĂ,
CONCERT MAESTRU
COSTACHE DECEBAL – CAROL

 

TEMATICA PENTRU CONCURSUL ORGANIZAT ÎN DATA DE 30.01.2018 – ORA 10.00 PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE DE BALERIN LA SERVICIUL BALET

CONCURSUL VA CONSTA DIN O PROBĂ PRACTICĂ:
1. PROBA IMPUSĂ;

Proba impusă - pregătirea și susținerea orei de studii cu ansamblul de balet al OPEREI;

ŞEF SERVICIU BALET,
ENĂCACHE COSMINA - MEDA

 

 

Scris luni, 8 ianuarie 2018

Calendar spectacole şi evenimente

loading calendar

Opera Brasov Opera Brasov Opera Brasov Opera Brasov