‹ Înapoi: Anunţuri

Anunț concursuri - 4 septembrie 2017

ANUNŢ

În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 (*actualizată*), Opera Braşov scoate la concurs următoarele posturi contractuale pe perioada nedeterminata:


- mânuitor montator decor – 1 post de execuție cu studii medii la tr. prof. I cu o vechime minimă de 7 ani în muncă care face parte din cadrul compartimentului grup acapella;
- operator sunet - 1 post de execuţie cu studii superioare, gr. prof. I cu o vechime minimă de 5 ani în muncă care face parte din cadrul compartimentului grup acapella;
- economist - 1 post de execuţie cu studii superioare de specialitate, gr. prof. IA cu o vechime minimă de 7 ani în specialitate, care face parte din cadrul serviciului contabilitate – salarizare;

Concursul va avea loc la sediul Operei din Braşov, str. Bisericii Române, nr. 51.
Informaţii la tel.: 0268/415990 şi 0268/415991 – secretariat și de la doamna ALDEA MARILENA – şef serviciu resurse umane la telefon 0758/071949.

Toţi candidaţii au obligaţia să depună la secretariatul Operei Braşov până la data de 15 septembrie 2017 - ora 11.00 dosarul de concurs care trebuie să conţină:
- cerere de prezentare la concurs;
- curriculm vitae model european;
- acte studii şi specializări original şi copie;
- buletin (carte) de identitate original şi copie;
- carnet de muncă original şi copie şi adeverinţele care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor după desfiinţarea cărţilor de muncă;
- recomandare de la ultimul loc de muncă;
- adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate care să ateste că are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează;
- cazier judiciar.

Probe de concurs: - în data de 19 septembrie 2017 selecţia dosarelor de înscriere la concurs;
- în data de 25 septembrie 2017 la ora 11.00 - proba practică pentru posturile de mânuitor montator decor și operator sunet
- în data de 25 septembrie 2017 la ora 11.00 proba scrisă pentru postul de economist;
- în data de 28 septembrie 2017 la ora 14.00 – interviul pentru toate posturile scoase la concurs.

Menţionăm că proba cu interviu poate fi susţinută doar de către acei candidaţi declaraţi admişi la proba scrisă și probă practică.
Tematica de concurs va fi afişată la sediul instituţiei și pe site-ul Operei Brașov www.opera-brasov.ro.


DIRECTOR,
Mezei Ovidiu – Lucian

ŞEF SERVICIU RESURSE UMANE,
Ing. Marilena Aldea

 

BIBLIOGRAFIE
pentru ocuparea postului de economist in cadrul serviciului contabilitate salarizare pentru concursul organizat în data de 25 septembrie 2017

1. Ordonanta nr. 21/2007 privind institutiile si companiile de spectacole sau concerte, precum si desfasurarea activitatii de impresariat artistic, aprobata prin Legea nr. 353/2007
2. OMF nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acesteia.
3. ORDIN nr. 1.792 din 24 decembrie 2002 (*actualizat*) pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale
4. ORDIN nr. 2.861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii
5. O.M.F.P. 1954/16.12.2005 pentru aprobarea Clasificației indicatorilor privind finanțele publice (M.O. nr. 1176/2005).
6. OMFP. 2634/ 2015 cu privire la documentele financiar contabile.


CONTABIL SEF,
TORCEA ADRIANA DANA

Scris luni, 4 septembrie 2017

Calendar spectacole şi evenimente

loading calendar

Anunţuri

Corul Operei Brașov, invitat la Festivalul de Operă de la Sibiu miercuri, septembrie 20 2017

Anunț concurs manager Opera Brașov luni, septembrie 11 2017

Anunț concursuri - 4 septembrie 2017 luni, septembrie 4 2017

Anunțuri concursuri artiști luni, septembrie 4 2017

Anunț marţi, iunie 6 2017

Vezi toate anunţurile

Opera Brasov Opera Brasov Opera Brasov Opera Brasov