‹ Înapoi: Anunţuri

Anunț concurs

ANUNŢ

În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 (*actualizată*), Opera Braşov scoate la concurs următoarele posturi, astfel:

1. Miercuri, 26 aprilie 2017, ora 11.00, următoarele posturi contractuale:

- mânuitor montator decor – 1 post de execuție cu studii medii la tr. prof. I care face parte din cadrul serviciului de scenă;
- costumier - 1 post de execuţie cu studii medii/generale, tr. prof. I cu o vechime minimă de 7 ani care face parte din cadrul serviciului de scenă;
- croitor – confecționer îmbrăcăminte - 1 post de execuţie cu calificare în domeniul croitoriei, tr. prof. I cu o vechime minimă de 7 ani în specialitate care face parte din cadrul serviciului producție – administrativ;

Concursurile vor avea loc la sediul Operei din Braşov, str. Bisericii Române, nr. 51. Informaţii la Tel.: 0268/415990 şi 0268/415991 – secretariat.

Toţi candidaţii au obligaţia să depună la secretariatul Operei Braşov până la data de 18 aprilie 2017 - ora 11.00 dosarul de concurs care trebuie să conţină:
- cerere de prezentare la concurs;
- curriculm vitae model european;
- acte studii şi specializări original şi copie;
- buletin (carte) de identitate original şi copie;
- carnet de muncă original şi copie şi adeverinţele care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor după desfiinţarea cărţilor de muncă;
- recomandare de la ultimul loc de muncă;
- adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate care să ateste că are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează;
- cazier judiciar.

Informaţii suplimentare le puteţi solicita de la doamna ALDEA MARILENA – şef serviciu resurse umane la telefoanele 0268/415990 int. 18.

Probe de concurs: - în data de 20 aprilie 2017 selecţia dosarelor de înscriere la concurs;
- în data de 26 aprilie 2017 la ora 11.00 - proba practică;
- în data de 28 aprilie 2017 la ora 14.00 – interviul.

Menţionăm că proba interviului poate fi susţinută doar de către acei candidaţi declaraţi admişi la proba scrisă.

Tematica de concurs va fi afişată la sediul instituţiei și pe site-ul Operei Brașov www.opera-brasov.ro.

DIRECTOR,
Mezei Ovidiu – Lucian

ŞEF SERVICIU RESURSE UMANE,
Ing. Marilena Aldea

Scris miercuri, 29 martie 2017

Calendar spectacole şi evenimente

loading calendar

Opera Brasov Opera Brasov Opera Brasov Opera Brasov