‹ Înapoi: Anunţuri

Anunț concurs angajare orchestră

În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 (*actualizată*), Opera Braşov scoate la concurs următoarele posturi contractuale pe perioada nedeterminată, astfel:

- artist instrumentist – fagot - 2 posturi de execuţie cu studii superioare la gr. prof. debutant din cadrul serviciului orchestră;

Concursul va avea loc la sediul Operei din Braşov, str. Bisericii Române, nr. 51.
Informaţii la Tel.: 0268/415990, 0268/415991 – secretariat și la doamna ALDEA MARILENA – şef serviciu resurse umane - telefon 0758/071949.

Toţi candidaţii au obligaţia să depună la secretariatul Operei Braşov până la data de 5 decembrie 2018 - ora 11.00 dosarul de concurs care trebuie să conţină:
- cerere de prezentare la concurs;
- curriculm vitae model european;
- copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
- buletin (carte) de identitate original şi copie;
- carnet de muncă original şi copie şi adeverinţele care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor după desfiinţarea cărţilor de muncă;
- adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, corespunzătoare postului pentru care candidează;
- cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează.

Probe de concurs: - în data de 10 decembrie 2018 selecţia dosarelor de înscriere la concurs;
- în data de 13 decembrie 2018 la ora 11.00 - proba practică.

Tematica de concurs va fi afişată la sediul instituţiei și pe site-ul Operei Brașov www.opera-brasov.ro.


MANAGER,
Mezei Ovidiu – Lucian

ŞEF SERVICIU RESURSE UMANE,
Ing. Marilena Aldea

 

TEMATICA PENTRU CONCURSUL ORGANIZAT ÎN DATA DE 13.12.2018 – ORA 11.00 PENTRU OCUPAREA CELOR DOUĂ POSTURI VACANTE DE ARTIST INSTRUMENTIST – fagot

CONCURSUL VA CONSTA DIN O PROBĂ PRACTICĂ:
1. O PARTE DE CONCERT CU ACOMPANIAMENT DE PIAN
2. O LUCRARE INSTRUMENTALĂ PREGĂTITĂ DE CANDIDAT;
3. PASAJE DIN REPERTORIUL DE OPERĂ ȘI OPERETĂ AL OPEREI BRAŞOV;


ŞEF SERVICIU ORCHESTRĂ,
CONCERT MAESTRU
Costache Decebal - Carol

 

REZULTATELE  SELECȚIEI  DOSARELOR  DE  ÎNSCRIERE  DEPUSE  DE CANDIDAȚI  LA  CONCURSUL  ORGANIZAT  ÎN  DATA  DE  13 DECEMBRIE 2018  PENTRU  OCUPAREA  POSTURILOR VACANTE DE  ARTIST INSTRUMENTIST - FAGOT

CANDIDAȚII CARE AU DEPUS DOSARE DE CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DE ARTIST INSTRUMENTIST - FAGOT SUNT:

1. LASZLO SZABOLCS - ISTVAN – ADMIS;
2. VĂSAR ANDREI – AVRAM – ADMIS;
3. POPESCU IULIU – OLIVER – ADMIS.


PREŞEDINTELE COMISIEI DE CONCURS          
MANAGER,           
Mezei Ovidiu - Lucian


SECRETAR COMISIE
ȘEF SERVICIU RESURSE UMANE,
Aldea Marilena

 

REZULTATELE  FINALE ALE CANDIDAȚILOR CARE AU PARTICIPAT  LA  CONCURSUL  ORGANIZAT  ÎN DATA DE 13  DECEMBRIE 2018  PENTRU  OCUPAREA  POSTURILOR VACANTE DE ARTIST INSTRUMENTIST – FAGOT DEBUTANT

CANDIDAȚII CARE AU PARTICIPAT LA CONCURSUL ORGANIZAT PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DE ARTIST INSTRUMENTIST FAGOT SUNT:

1. LASZLO SZABOLCS - ISTVAN – Artist instrumentist fagot – ADMIS – are obligația să se prezinte la post în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data afişării;
2. VĂSAR ANDREI - AVRAM – Artist instrumentist fagot – ADMIS – are obligația să se prezinte la post în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data afişării;
3. POPESCU IULIU - OLIVER – Artist instrumentist fagot – RESPINS deoarece media generală de concurs/punctajul general de concurs este mai mic decât al celorlalți doi candidați iar instituția a scos la concurs două posturi de artist instrumentist – fagot.


PREŞEDINTELE COMISIEI DE CONCURS            
MANAGER,
Mezei Ovidiu - Lucian


SECRETARUL COMISIEI
ȘEF SERVICIU RESURSE UMANE,
Aldea Marilena 

 

 

Scris miercuri, 21 noiembrie 2018

Calendar spectacole şi evenimente

loading calendar

Anunţuri

Anunț concurs angajare orchestră miercuri, noiembrie 21 2018

Magazia de închirieri costume este închisă luni, august 22 2016

Planul salii joi, noiembrie 12 2009

Vezi toate anunţurile

Opera Brasov Opera Brasov Opera Brasov Opera Brasov